intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lí chất lượng trong tố chức kinh doanh

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quản lí chất lượng trong tố chức kinh doanh
 • "Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quản lý chất lượng" được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Quản lí chất lượng và hệ thống quản lí chất lượng ISO 9000; Chương 2: Hệ thống quản lí chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ quản lí hành chính nhà nước và Chương 3: Các giải pháp nâng cao ý thức chất lượng trong tổ chức. Mời các bạn sinh viên tham khảo.

  pdf58p nguyenyenyn117 07-05-2019 100 17   Download

 • bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lí chất lượng và bảo đảm chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ISO công bố từ 1987. Đó là kết quả 8 năm hoạt động của Uỷ ban Kĩ thuật Tiêu chuẩn 176 của ISO. Bộ ISO 9000 gồm trên 20 tiêu chuẩn, trong đó có 5 tiêu chuẩn cơ bản: 1) ISO 9000 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng các tiêu chuẩn về quản lí chất lượng và đảm bảo chất lượng; 2) ISO 9004 hướng dẫn chung về quản lí chất lượng và các yếu tố...

  pdf99p lux_12 14-06-2013 111 39   Download

 • (NB) Giáo trình Tổ chức sản xuất có tác động trực tiếp đến việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp (vốn, tài sản, sức lao động,...) và đến việc cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng đáp ứng được nhu cầu vì hiệu quả kinh tế trong một thị trường luôn biến động;

  pdf108p cuahuynhde999 02-06-2020 19 1   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn và phát triển nhà quản lý cần phải có những quyết định đúng đắn để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó vị trí của hạch toán kế toán là cpông cụ đắc lực giúp nhà quản lý điều hành doanh nghiệp Hạch toán vật tư đúng, chính xác có ý nghĩa lớn trong công tác tổ chức kiểm tra tình hình sử sụng vật tư của doanh nghiệp theo từng bộ phận và đối tượng. Từ đó, góp phần quản lý và sử sụng vật tư có hiệu...

  doc35p nhaquantritaiba 12-06-2011 564 122   Download

 • Tài liệu này trình bày các nội dung sau: vị trí, vai trò của hoạt động tiêu thụ hàng hóa đối với doanh nghiệp, nội dung chủ yếu của quá trình tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp, sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp,...

  pdf31p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 84 15   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệuquả. Để làm được những điều đó các doanh nghiệp luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các nhà quản...

  pdf69p tukhuyen123 21-07-2012 232 105   Download

 • Sở hữu được một nguồn nhân lực dồi dào và sẵn sàng hoàn thành tốt từng công việc được giao luôn là điều kỳ vọng của chủ doanh nghiệp. Nhưng trong mọi tổ chức, thuộc mọi lĩnh vực vẫn tồn tại không ít những cá nhân lao động với chất lượng thấp hơn năng lực thật sự của bản thân họ.

  pdf8p mina005 20-09-2010 98 14   Download

 • Sở hữu được một nguồn nhân lực dồi dào và sẵn sàng hoàn thành tốt từng công việc được giao luôn là điều kỳ vọng của chủ doanh nghiệp. Nhưng trong mọi tổ chức, thuộc mọi lĩnh vực vẫn tồn tại không ít những cá nhân lao động với chất lượng thấp hơn năng lực thật sự của bản thân họ.

  pdf7p thyanhzzz 11-10-2010 53 8   Download

 • Các doanh nghiệp có thể được nghiêm túc hoàn cảnh khó khăn nếu hệ thống không. Do đó, hệ thống chất lượng cao là cần thiết, thông thường, một mức độ cao của hội nhập. Các hệ thống đã trở thành một phần của 'xương sống' của tổ chức, trong các điều khoản của Sullivan.

  pdf64p kennguyen4 03-11-2011 57 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lí chất lượng trong tố chức kinh doanh
p_strCode=quanlichatluongtrongtochuckinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2