intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý hành nghề kế toán

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quản lý hành nghề kế toán
 • Tiếp theo ở phần 1, trong phần 2 này các bạn sẽ được giải thích về đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán, quản lý nhà nước về kế toán, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, … Dưới dạng hỏi đáp, Tài liệu sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin mới nhất giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời tất cả những quy định về quản lý nhà nước về kế toán và kiểm toán độc lập. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf182p nganga_00 29-08-2015 217 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán (thi lần đầu)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p batrinh 19-08-2009 292 44   Download

 • Hàng năm, doanh nghiệp dịch vụ kế toán và các doanh nghiệp khác có cung cấp dịch vụ kế toán (gọi chung là doanh nghiệp dịch vụ kế toán) phải đăng ký danh sách người hành nghề kế toán; cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán phải đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền (sau đây gọi tắt là Hội nghề nghiệp).

  doc21p moser 04-03-2009 137 44   Download

 • Để quản lý tốt hoạt động dịch vụ kế toán trong quá trình hội nhập hiện nay, ngày 27/6/2007, Bộ Tài chínhđã ban hành Thông tư số 72/TT/BTC Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán. Theo đó, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán (DVKT) chỉ được quyền cung cấp dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán (HNKT) với Bộ Tài chính hoặc hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Hàng năm, doanh nghiệp dịch vụ kế toán và các doanh nghiệp khác có cung...

  pdf2p nkt_bibo49 24-02-2012 109 22   Download

 • Thông tư 72/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

  doc15p trongthuy 18-08-2009 115 16   Download

 • Đối với những vi phạm nào thì người hành nghề kế toán bị xóa tên khỏi danh sách hành nghề kế toán? Điểm 2.9 Mục I Thông tư số 72/2007/TT-BTC (27/6/2007) của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán có qui định người hành nghề kế toán bị xóa tên trong danh sách đăng ký hành nghề kế toán trong các trường hợp sau: Vi phạm một trong những hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến người hành nghề kế toán quy định tại Điều 14 của Luật kế toán;...

  pdf2p nkt_bibo49 24-02-2012 77 13   Download

 • Luật Kế toán 2003 quy định tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quyền hành nghề kế toán. Như vậy, ngoài các doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ kế toán thì cá nhân có đủ điều kiện cũng được hành nghề kế toán.

  pdf16p maichi08 27-12-2010 69 9   Download

 • Quyết định 47/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán

  doc4p sontinh 18-08-2009 122 2   Download

 • Trình tự thực hiện: + Cá nhân lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ gửi Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính (Hội đồng thi) uỷ quyền nhận hồ sơ. + Nộp lệ phí thi cho Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính (hội đồng thi uỷ quyền thu hộ lệ phí thi). + Nhận thông báo lịch thi, địa điểm thi, phiếu dự thi do hội đồng thi phát hành. + Dự thi...

  doc4p batrinh 19-08-2009 234 20   Download

 • Cơ sở pháp lý về nội dung và điều kiện chuyển giao quản lý hành nghề kế toán Có thể nói, cho đến năm 2006, Việt Nam đã cam kết mở cửa gần như hoàn toàn dịch vụ kế toán, kiểm toán. Trong bối cảnh đó, thấy rõ tầm quan trọng của hoạt động nghề nghiệp trên và cơ sở các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán đã có ở Việt Nam

  pdf10p hamdocsach08 26-12-2010 99 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên đối với người đã có chứng chỉ hành nghề kế toán', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p batrinh 19-08-2009 212 14   Download

 • Quy chế quản lý tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp. Quy chế quản lý tài chính kế toán còn căn cứ vào những yếu tố nội tại của doanh nghiệp: Điều lệ của doanh nghiệp; Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp; Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp...

  doc5p lanxichen 04-05-2020 41 2   Download

 • ♦ Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý. ♦ Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị. ♦ Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. ♦ Nắm được các nội dung của kế toán quản trị. ♦ Nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị. ♦ Nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị. 1. Khái niệm về kế toán quản trị Có...

  pdf8p gau_baloo 27-08-2010 787 409   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị giúp sinh viên nắm được các mục tiêu của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý, liệt kê và giải thích các mục tiêu của kế toán quản trị, giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính, nắm được các nội dung của kế toán quản trị, nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị và đạo đức hành nghề kế toán quản trị.

  pdf129p emelikov 09-04-2014 473 189   Download

 • Mục tiêu học tập: 1. Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý 2. Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị 3. Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính 4. Nắm được các nội dung của kế toán quản trị 5. Nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị 6. Nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị...

  ppt12p newbievnx 06-03-2011 359 134   Download

 • Bài 1 Giới thiệu kế toán quản trị, mục tiêu học tập bài này nhằm nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý, liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị, giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính, nắm được các nội dung của kế toán quản trị, nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị, nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị.

  pdf12p kevinle124 30-05-2014 75 4   Download

 • Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế về đọc, phân tích phương pháp lập, ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp thương mại trong phần mềm kế toán, cùng với các kiến thức liên quan đến việc lập, kiểm tra báo cáo tài chính thông qua số liệu thực tế của các doanh nghiệp đang hoạt động. Nội dung của giáo trình bao gồm 5 bài thực hành, phần 1 của giáo trình sẽ bao gồm các bài thực hành về lập và xử lý chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán chi tiết, ghi sổ kế toán tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf141p tradaviahe20 12-04-2021 17 5   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu thực trạng mức độ quan tâm của các kế toán viên, kiểm toán viên và các Doanh nghiệp tại Việt Nam đối với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác giả đề xuất các giải pháp từ phía Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, các kế toán viên và kiểm toán viên nhằm phát triển nghề nghiệp kế toán kiểm toán để có thể thích ứng với những thay đổi mà Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến.

  pdf15p gaocaolon11 28-04-2021 5 0   Download

 • Mục tiêu học tập: Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý. Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị. Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. Nắm được các nội dung của kế toán quản trị. Nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị. Nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị....

  ppt18p hotranvananh 28-11-2010 1326 735   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập nghề nghiệp "quản lý và tạo điều kiện cho công tác kế toán hoạt động có hiệu quả"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc70p lamdaumientay 26-10-2010 1720 367   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý hành nghề kế toán
p_strCode=quanlyhanhngheketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2