intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý tài chính từ đất đai

Xem 1-20 trên 473 kết quả Quản lý tài chính từ đất đai
 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai – Tổng cục Quản lý đất đai trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai.

  pdf73p minhxaminhyeu1 06-05-2019 39 5   Download

 • Luật đất đai năm 2003 ra đời ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2004 tạo ra một bước ngoặt lớn đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Luật đã điều chỉnh các quan hệ đất đai phù hợp với thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời đã tạo ra thế và lực thúc đẩy trình độ phát triển của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở nước...

  doc27p hoaneurovfu 13-04-2013 1091 279   Download

 • Mục tiêu chính của việc nghiên cứu đề tài này là đánh giá thực trạng về quản lý và sử dụng đất đai của xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để từ đó có định hướng và đề xuất một số giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã.

  pdf73p bautroibinhyen1 02-11-2016 196 43   Download

 • Trong những năm qua, đặc biệt là hai năm trở lại đây, kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn; đất nước phải đối mặt với một số vấn đề đã tồn tại, tích tụ trong một thời gian dài như lạm phát cao, lãi suất ngân hàng neo đậu ở mức cao; sản xuất kinh doanh đình trệ, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản; sức mua thị trường suy giảm, chỉ số hàng hóa tồn kho ở mức cao; thị trường bất động sản đóng băng, nợ xấu có xu hướng...

  pdf110p nokia_12 09-05-2013 34 4   Download

 • Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam với 12 chương trình bày nội dung về cách quản lý đất nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới, thu thập từ nông nghiệp và đa dạng hóa thu nhập các hộ nông dân tại Việt Nam,.... Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf272p haidang 11-06-2009 2041 972   Download

 • Đất đai luôn là nguồn tài nguyên quý của mọi quốc gia, bởi lẽ đó là tư liệu sản xuất quan trọng để sản xuất ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người; đồng thời, đất đai là nguồn tài nguyên có hạn về số lượng, nên việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả nhất luôn là vấn đề mà Chính phủ của các quốc gia quan tâm và được bảo vệ chặt chẽ bằng luật pháp. Khi đất nước ta trong thời kỳ nền kinh tế...

  pdf94p dell1122 05-09-2012 104 42   Download

 • Đất đai luôn là nguồn tài nguyên quý của mọi quốc gia, bởi lẽ đó là tư liệu sản xuất quan trọng để sản xuất ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người; đồng thời, đất đai là nguồn tài nguyên có hạn về số lượng, nên việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả nhất luôn là vấn đề mà Chính phủ của các quốc gia quan tâm và được bảo vệ chặt chẽ bằng luật pháp. Khi đất nước ta trong thời kỳ nền kinh tế...

  pdf93p dell1122 06-09-2012 80 19   Download

 • “Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới” đã được chuẩn bị như một phiên bản cập nhật và mở rộng của báo cáo đánh giá FMIS, bắt đầu từ năm 2003. Báo cáo nêu bật những kết quả đạt được và thách thức xuất hiện trong quá trình thiết kế và triển khai các dự án FMIS được tài trợ bởi ngân hàng Thế giới từ năm 1984. Sau đây là phần 2 của Tài liệu. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf89p lalala02 06-11-2015 53 9   Download

 • Đề tài nhằm đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và chính sách đất đai đến công tác quản lý và sử dụng đất tỉnh Mondulkiri, Campuchia; Đánh giá ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch sử dụng đất tỉnh Mondukiri, Campuchia; Đề xuất các giải pháp nâng cao có hiệu quả của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất tỉnh Mondukiri Campuchia. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf200p hpnguyen3 23-03-2018 36 6   Download

 • Nghiên cứu nhằm xác định tác động của chính sách đất đai đến thu nhập và mức sống của người dân tại huyện Vân Đồn. Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên để chọn 450 tổ chức, hộ gia đình từ 3 xã đại diện cho 3 vùng và sử dụng các phương pháp khác để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy tình hình thực hiện chính sách đất đai tại huyện Vân Đồn được đánh giá ở mức trung bình và có sự khác nhau giữa các đối tượng sử dụng đất và giữa các vùng. Chính sách quy hoạch sử dụng đất có tác động ở mức độ cao đến thu nhập và mức sống của người dân ở vùng 2.

  pdf0p kaiyuan1121 28-08-2018 34 3   Download

 • Nhiệm vụ quan trọng này được đặt ra trước tiên cho chính các nhà lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học - những người sẽ quyết định hướng đi và tốc độ đổi mới của nhà trường. Cơ sở giáo dục đại học cần có chiến lược và chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng, có năng lực để lãnh đạo đơn vị đạt được mục tiêu đã đề ra.

  doc7p hvdungcdcn12 28-11-2018 36 3   Download

 • Đề tài nhằm đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và chính sách đất đai đến công tác quản lý và sử dụng đất tỉnh Mondulkiri, Campuchia; Đánh giá ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch sử dụng đất tỉnh Mondukiri, Campuchia; Đề xuất các giải pháp nâng cao có hiệu quả của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất tỉnh Mondukiri Campuchia. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf24p hpnguyen3 23-03-2018 41 0   Download

 • Mục đích của luận văn là tìm hiểu rõ những cơ sở lý luận, pháp lý về khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai; nhận thức rõ thực trạng công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai của Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng, tìm ra những ưu điểm, hạn chế của công tác này và xác định cụ nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai của Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng.

  pdf93p anhinhduyet000 01-07-2019 17 3   Download

 • Đất đai là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của mọi chế độ xã hội. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt. Đối với nông nghiệp, lâm nghiệp, đất đai là yếu tố không thể thay thế, còn đối với công nghiệp, dịch vụ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đất đai còn là địa bàn cư trú của dân cư, tạo môi trường không gian sinh tồn cho xã hội loài người. Đất đai có đặc điểm là bị giới hạn về mặt số lượng (diện tích). Việc sử dụng đất đai cần...

  pdf32p vaio1111 31-08-2012 699 276   Download

 • Nhu cầu hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về đất đai, ..... đất, tư vấn giá đất phục vụ nhu cầu của quản lý nhà nước và nhu cầu của người sử .Chức năng của môi trường tự nhiên trên trái đất là tạo cân bằng sinh thái nhằm duy trì sự sống và hoạt động bình thường của con người cũng như sinh vật.

  pdf8p hongle 24-06-2009 507 158   Download

 • Đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động đầu tư vô cùng quan trọng, tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, là tiền đề cơ bản để thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp và luôn luôn biến động nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế còn chưa hoàn chỉnh thiếu...

  pdf75p vaio1111 03-09-2012 303 155   Download

 • Trong tiến trình đổi mới thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hàng năm Nhà nước dùng nhiều ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào các ngành, lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế xã hội đất nước. Việc quản lý , sử dụng nguồn vốn này một cách có hiệu quả, chống lảng phí, tiêu cực, tham nhũng.... đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước cũng như mọi công dân rất quan tâm....

  pdf38p kemoc5 29-05-2011 305 131   Download

 • Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn cấp xã, nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước về đất đai,... là những nội dung chính trong bài giảng "Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  ppt148p quangxuan35 24-10-2015 411 83   Download

 • Tiểu luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM tập trung đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội trên địa bàn phường; tình hình quản lý và sử dụng đất; công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân từ năm 1993 đến nay; những tồn tại trong công tác cấp giấy, cũng như đề xuất các giải pháp giúp công tác cấp giấy chứng nhận được hoàn thiện hơn.

  doc63p vudiem209 22-06-2016 446 69   Download

 • Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là bộ phận hợp thành của môi trường sống, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là địa bàn phân bố dân cư và tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội.

  pdf24p lawbds8 22-11-2009 198 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý tài chính từ đất đai
p_strCode=quanlytaichinhtudatdai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2