intTypePromotion=4
ADSENSE

Quản lý truy nhập Internet

Xem 1-20 trên 25 kết quả Quản lý truy nhập Internet
 • Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất".

  pdf13p emvaolop1 24-10-2014 45 1   Download

 • Internet là mạng toàn cầu được hình thành từ các mạng nhỏ hơn, liên kết hàng triệu máy tính trên thế giới thông qua cơ sở hạ tầng viễn thông. Internet bắt đầu như là một phương tiện để các nhà nghiên cứu và khoa học ở các cơ sở khác nhau và các nước khác nhau có thể chia sẻ thông tin. - Internet cung cấp chi bạn cơ sở hạ tầng để có thể hiện diện trực tuyến và cho phép tất cả mọi người trên thế giới có thể truy nhập đến World Wide Web (WWW). - Internet cho phép khả năng cung cấp...

  pdf75p socolanong 19-04-2012 144 40   Download

 • Chỉ thị số: 04/CT-BTTTT về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất trình bày các nhiệm vụ để tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, nâng cao hiệu quả đầu tư của nhà nước và góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường.

  doc6p thangnamvoiva11 10-08-2016 43 1   Download

 • Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 48 0   Download

 • Quyết định số: 22/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf12p ngochuyen2345 23-10-2015 49 0   Download

 • Quyết định số: 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p ngochuyen2345 23-10-2015 30 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-227:2004 quy định các chỉ tiêu chất lượng cho dịch vụ truy nhập Internet sử dụng công nghệ ADSL, sau đây gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet ADSL. Tiêu chuẩn này là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện việc quản lý chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL.

  doc6p thangnamvoiva14 21-08-2016 32 0   Download

 • Quyết định 20/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm truy nhập internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

  doc6p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

  doc4p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • Quyết định 105/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành tạm thời cước các dịch vụ truy nhập Internet băng rộng ADSL

  doc2p thuylam 16-08-2009 47 1   Download

 • Quyết định số: 38/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11, ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf13p ngochuyen2345 23-10-2015 32 1   Download

 • Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  doc9p saoanhnovoicochong 26-01-2015 43 0   Download

 • Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý, phân cấp quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  doc9p saoanhnovoicochong 26-01-2015 23 0   Download

 • Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  doc4p saoanhnovoicochong 26-01-2015 19 0   Download

 • Hệ thống trung tâm ( Headend Syetem) là nơi cung cấp, quản lý chương trình hệ thống mạng truyền hình cáp. Đây cũng chính là nơi thu thập các thông tin quan sát trạng thái, kiểm tra họat động mạng và cung cấp các tín hiệu điều khiển. - Với các hệ thống mạng hiện đại có khả năng cung cấp các dịch vụ truyền tương tác, truyền số liệu, hệ thống thiết bị trung tâm còn có thêm các nhiệm vụ như: Mã hóa tín hiệu quản lý truy nhập, tính cước truy nhập, giao tiếp với các mạng viễn thông như mạng Internet…...

  ppt20p huyenthoai1410 02-08-2010 185 85   Download

 • Thiết lập dùng chung kết nối Internet • Thiết lập cấu hình IP trên Sxx để Sxx có thể truy cập Internet • Thiết lập cấu hình IP trên Wxx để Wxx có thể truy cập Internet • Thiết lập cấu hình IP trên Sxx và Wxx: – Sxx có thể truy cập Internet từ card mạng vật lý của máy Bxx – Wxx có thể truy cập Internet từ máy Sxx 12

  ppt12p vanmanh1008 25-05-2013 80 10   Download

 • Thông tư số 04/2006/TT-BBCVT về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục Bưu điện nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông về hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối...

  pdf3p phithanhvan 23-10-2009 102 8   Download

 • Windows 2000 Server xuất hiện kèm theo IIS ( Internet Information Services – Các thông tin dịch vụ về Internet) cho phép bạn thiết lập và quản lý trang Web. Phần mềm này cung cấp một diện rộng các tuỳ chọn để định hình nội dung, quá trình thực hiện và điều khiển sự truy nhập cho trang Web của bạn

  pdf5p zues10 11-07-2011 53 5   Download

 • Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu giúp người học làm quen với các thuật ngữ internet là gì, giao thức là gì, mạng biên; hosts, mạng truy nhập, phương tiện truyền dẫn vật lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf76p tieu_vu12 03-07-2018 40 4   Download

 • Ngày nay, th đi n t (e-mail) đã tr nên ư ệ ử ở một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Có nhiều cách để truy nhập thư điện tử, thường thì người ta dùng các trình quản lý thư điện tử (mail client) như Outlook, Netscape Messenger, Eudora.... Bài viết này giới thiệu một số kinh nghiệm dùng Outlook Express (OE) của Microsoft – một mail client rất phổ biến (đi cùng hệ điều hành Microsoft Windows) để gửi/nhận thư điện tử....

  doc10p nguyenhaian1411 21-04-2010 228 97   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý truy nhập Internet
p_strCode=quanlytruynhapinternet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2