Quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm

Xem 1-20 trên 94 kết quả Quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm
 • Bài giảng Mẫu, mã thẻ BHYT và quy trình cấp, quản lý, sử dụng thẻ BHYT trình bày về quy định về mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân; quy định về mẫu thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình; quy định về mã thẻ bảo hiểm y tế; quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

  ppt63p cocacola_03 15-10-2015 29 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÁM CHỮA BỆNH, GIÁM ĐỊNH CHI TRẢ CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf174p inoneyear2 24-03-2010 471 70   Download

 • Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong 2 năm 2007 và 2008 trình Quốc hội, số người tham gia BHXH ngày càng tăng, từ 6,7 triệu người năm 2006, 8,1 triệu người năm 2007 lên 8,7 triệu người năm 2008.

  pdf2p alibabava40tencuop 01-10-2009 76 25   Download

 • Bỏa hiểm là những quan hệ kinh tế gắn với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm, nhằm xử lý các rủi ro...

  pdf5p quochoa28 02-06-2011 87 16   Download

 • Bảo hiểm là một trong những khâu tài chính là những quan hệ kinh tế gắn với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm nhằm xử lý các rủi ro,các biến cố bảo hiểm, bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội dienx ra bình thường

  ppt28p nguyenhong675 13-04-2013 60 13   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU BÁO CÁO Sử dụng kinh phí từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 70 2   Download

 • Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động BHXH. Việc quản lý sử dụng quỹ BHXH (thu - chi quỹ BHXH) nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của quỹ BHXH, ảnh hưởng tới sự ổn định của chính sách BHXH. Vậy vấn đề làm thế nào để có thể nâng cao được hiệu quả trong việc thu -chi quỹ BHXH đây là câu hỏi được đặt ra đối với mỗi nhà kinh tế, những người quan...

  pdf35p minhtam 15-07-2009 1842 478   Download

 • Tài liệu trình bày các nội dung sau: sự cần thiết khách quan và vai trò của bảo hiểm xã hội, bản chất và chức năng của bảo hiểm xã hội, quan điểm về bảo hiểm xã hội, đối tượng và đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và Các chế độ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội, công tác thu bảo hiểm xã hội.

  pdf26p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 142 49   Download

 • Quyết định số 555/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội

  doc33p luuduchoa 10-10-2009 278 29   Download

 • Quyết định số 700/2006/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định cấp, quản lý và sử dụng Thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  pdf17p luuduchoa 10-10-2009 84 14   Download

 • Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội ban hành

  pdf15p lybangbang 10-10-2009 89 8   Download

 • Quyết định số 3636/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  doc26p luuduchoa 10-10-2009 100 6   Download

 • BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÁM CHỮA BỆNH, GIÁM ĐỊNH CHI TRẢ CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf105p caucathadieu 28-04-2010 95 4   Download

 • Nghị định số 92/2018/NĐ-CP ban hành về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014

  pdf12p nguyenvantoan9096 23-08-2018 4 0   Download

 • Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động BHXH. Việc quản lý sử dụng quỹ BHXH (thu - chi quỹ BHXH) nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của quỹ BHXH, ảnh hưởng tới sự ổn định của chính sách BHXH.

  pdf29p tieutaydoc 03-08-2010 418 170   Download

 • I. Phúc lợi Theo quy định pháp luật: Dựa vào bộ luật lao động Phúc lợi tự nguyện: Bảo hiểm y tế – Chương trình bảo vệ sức khoẻ – Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm – Các loại dịch vụ – Tiền bồi dưỡng độc hại, nguy hiểm – trợ cấp khác: chăm sóc trẻ nhân viên, chữa trị tim, phổi… Sáng kiến tuỳ II.

  pdf8p abcdef_37 12-10-2011 147 58   Download

 • Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung - quỹ bảo hiểm - nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá

  doc12p thanhtuyen_33 02-10-2011 182 50   Download

 • Khi George Stephenson xây dựng tuyến đường sắt từ Liverpool đến Manchester trong thập niên 1820, dự án này bội chi 45% so với dự toán và nhiều lần bị trễ hạn do tuyến đường đi qua đầm lầy Chat Moss nguy hiểm. Trong gần hai thế kỷ kể từ đó đến nay, việc quản lý những dự án quy mô lớn có vẻ cũng chưa cải thiện được bao nhiêu.

  pdf7p hongnhung_3 22-01-2011 132 17   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm - Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

  pdf7p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 80 14   Download

 • Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội ban hành

  pdf14p lawqds5 09-12-2009 96 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm
p_strCode=quanlyvasudungquybaohiem

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản