Quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất
  • Quyết định 120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế giám sát và quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất

    doc5p lythong 18-08-2009 95 5   Download

  • Quyết định số 120/TCHQ-GSQL về việc ban hành Quy chế giám sát và quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất do Tổng Cục Hải Quan ban hành

    pdf5p lawxnk7 11-11-2009 51 6   Download

  • Thông tư 139/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

    pdf15p thanhthienhoang23 13-05-2014 23 1   Download

Đồng bộ tài khoản