Quản trị rủi do dự án

Xem 1-20 trên 101 kết quả Quản trị rủi do dự án
 • Rủi ro gắn với khả năng xảy ra một biến cố không lường trước, biến cố mà ta hoàn toàn không biết chắc. Rủi ro ứng với sai lệch giữa dự kiến và thực tế hoặc là rủi ro là sự không thể đoán trước được nguyên nhân dẫn đến kết quả thực khác với kết quả dự đoán.

  doc8p luvantho 27-10-2011 268 101   Download

 • Chương 5 Quản lý rủi ro dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: rủi ro, quản lý rủi ro, phân loại rủi ro, xác định rủi ro, các phương pháp quản lý rủi ro, phương pháp đo lường rủi ro.

  pdf22p holoesinin 13-06-2014 44 13   Download

 • Chương 7 Quản lý rủi ro dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro, phân tích đánh giá rủi ro, phương án đối phó rủi ro.

  pdf22p holoesinin 13-06-2014 38 12   Download

 • Chương 4 Hoạch định tiến độ dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Những vấn đề chung, tiêu chuẩn thành công và lý do hoạch định dự án (HĐDA) thất bại, dùng phương pháp sơ đồ mạng kiểm tra quá trình thực hiện dự án, điều phối các nguồn lực khi quản trị tiến trình dự án.

  pdf48p vanthanhthiennu22 22-05-2014 48 11   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái luận về dự án và quản trị dự án, hình thức tổ chức và nhà quản trị dự án, xác định và lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, điều phối các nguồn lực dự án,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 48 6   Download

 • Quản trị tài chính nâng cao là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị tài chính. Nội dung nghiên cứu của môn học liên quan đến việc phân tích và ra các quyết định tài chính dài hạn trong doanh nghiệp. Thẩm định dự án là một phần của nội dung môn học này nhằm đi sâu nghiên cứu các kỹ thuật thẩm định và quản trị rủi ro dự án, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và tài trợ hiệu quả cho các dự án có ảnh hưởng đến giá trị...

  pdf28p huynhcongdanh 07-05-2012 612 324   Download

 • Quản trị tài chính nâng cao là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị tài chính. Nội dung nghiên cứu của môn học liên quan đến việc phân tích và ra các quyết định tài chính dài hạn trong doanh nghiệp. Thẩm định dự án là một phần của nội dung môn học này nhằm đi sâu nghiên cứu các kỹ thuật thẩm định và quản trị rủi ro dự án, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và tài trợ hiệu quả cho các dự án có ảnh hưởng đến giá trị...

  pdf20p transang3 28-09-2012 436 239   Download

 • Mặc dù rủi ro trong giai đoạn này không nghiêm trọng bằng rủi ro ở các giai đoạn khác, nhưng vì thời gian ngắn và ngân sách ít sẽ làm cho việc xử lý rủi ro trở nên phức tạp hơn nhiều. Vấn đề giải phóng mặt bằng gặp phải khó khăn do một số hộ gia đình không chịu di dời, dẫn đến chậm tiến độ thi công.

  ppt21p luvantho 27-10-2011 260 104   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf219p tsmttc_007 12-09-2015 143 96   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án của GV. Nguyễn Quốc Ấn 6 chương trình bày lý thuyết căn bản về quản lý dự án như: những vấn đề chung về quản lý dự án, lựa chọn dự án, tổ chức dự án, hoạch định tiến độ dự án, quản lý rủi ro trong dự án, kiểm tra và giám sát.

  pdf188p bad_12 03-07-2014 111 39   Download

 • Quản trị rủi ro tài chính là một vấn đề đã được đề cập nhiều trong giới khoa học ở Việt Nam, nhưng việc nhận thức tầm quan trọng của nó vẫn còn rất sơ sài trong doanh nghiệp nước ta. Nghiên cứu các mức độ rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường, tín dụng, hoạt động và rủi ro thanh khoản vẫn còn nhiều điều chưa được lường tính hết và chưa có các công cụ đầy đủ cho phép thực hiện những bước đi đầu tiên đó.

  pdf8p manutd1907 01-07-2015 127 36   Download

 • Nội dung của bài giảng Quản trị dự án Quản trị rủi ro nêu Rủi ro là sự đo lường xác suất và các hệ quả nếu không đạt được mục tiêu của dự án. Rủi ro liên quan đến “bất định”.

  pdf23p top_12 19-04-2014 74 27   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 12 Kiểm soát dự án nhằm giám sát tiến độ dự án so với kế hoạch đề ra; phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh; trường hợp vấn đề không giải quyết được, điều chỉnh lại kế hoạch và thông báo tất cả các bên liên quan.

  pdf25p thick_12 12-07-2014 56 21   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án: Chương 6 - Phân bổ nguồn lực cho dự án có nội dung trình bày vấn đề cơ bản của phân bổ nguồn lực, điều hòa nguồn lực, phương pháp đường găng rút ngắn tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực trong điều kiện hạn chế.

  ppt30p votinhdon91 08-09-2014 61 15   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án gồm 5 chương trình bày các nội dung tổng quan về quản trị dự án như: tổng quan về quản trị dự án, thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, điều phối trong quản trị dự án đấu tư, quản trị rủi ro, nhà quản trị dự án.

  pdf61p red_12 15-05-2014 51 14   Download

 • Chương 7 An toàn vốn thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: vai trò của vốn, các thước đo mức độ an toàn vốn, những đòi hỏi về đủ vốn đối với các định chế tài chính.

  pdf49p conchimnhai 01-07-2014 48 13   Download

 • Đề tài đã thu thập dữ liệu điều tra, phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Nghệ An; trên cơ sở phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Nghệ An.

  pdf86p bautroibinhyen1 02-11-2016 7 4   Download

 • Bài giảng An toàn thông tin và quản trị rủi ro thương mại điện tự: Chương 5 Chính sách sử dụng internet, bí mật riêng tư và bảo vệ thông tin khách hàng trong thương mại điện tử do TS. Chử Bá Quyết biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Chính sách sử dụng Internet, bí mật riêng tư, chính sách sử dụng email, những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử.

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 20 4   Download

 • 1.Quản lý rủi ro là gì? Oware xác định các rủi ro như là "khả năng rằng một dự án không diễn tiến như mong đợi, cụ thể như ngày hoàn thành, chi phí và chi tiết kỹ thuật, độ lệch này được kỳ vọng xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận được ". "Nguy cơ của một sự kiện dự án xảy ra không xác định và các thao tác trong đó có thể ảnh hưởng đến các mục tiêu của dự án". Một hệ quả không mong muốn là một hiệu ứng tiêu cực xuất hiện...

  pdf6p tuyetson23 11-08-2010 669 366   Download

 • 5.1 Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis) Định nghĩa: Phân tích độ nhạy là phân tích những ảnh hưởng của các yếu tố có tính bất định (VD: MARR, chi phí, thu nhập, tuổi thọ dự án,…) đến: · Độ đo hiệu quả kinh tế của các phương án so sánh, và Khả năng đảo lộn kết luận về các phương án so sánh, nghĩa là từ đáng · giá trở thành không đáng giá và ngược lại.

  pdf5p kim_ha_nul 07-09-2010 634 323   Download

Đồng bộ tài khoản