intTypePromotion=1
ADSENSE

Quần xã cây gỗ

Xem 1-20 trên 52 kết quả Quần xã cây gỗ
 • Rừng là một quần xã cây gỗ, trong đó chúng biểu hiện ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, làm nảy sinh các hiện tượng mới mà không đặc trưng cho những cây mọc lẻ. Trong rừng không những chỉ có các quan hệ qua lại giữa các cây rừng với nhau mà còn có ảnh hưởng qua lại giữa cây rừng với đất và môi trường không khí; rừng có khả năng tự phục hồi”.

  pdf9p heoxinhkute1 11-08-2010 308 68   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích kết cấu loài cây gỗ và đa dạng loài cây gỗ của kiểu rừng ẩm nhiệt đới tại khu vực Nam Cát Tiên thuộc VQG Cát Tiên. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở khoa học để phân tích và so sánh đặc tính sinh thái của kiểu rừng ẩm nhiệt đới ở mức khu vực, vùng và toàn quốc.

  pdf8p viphilippine2711 30-12-2020 10 0   Download

 • Tài liệu biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về phương pháp nghiên cứu thành phần loài thực vật; dạng sống thực vật; sinh sản hữu tính của các thành phần trong quần xã; sinh sản sinh dưỡng và sự phục hồi các cá thể trong quần xã; xác định tuổi của cây gỗ và của các loài trong quần xã; vật hậu của thực vật; phần dưới đất của từng cá thể và cả quần xã thực vật; năng suất sinh học của quần xã; phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật.

  pdf117p huemanvdoc 25-11-2009 383 144   Download

 • Trong khuôn khổ bài báo, chỉ nêu và phân tích những kết quả nghiên cứu chủ yếu của chúng tôi về thực vật cây “gỗ” rừng Việt Nam. Trong đó, đã bổ sung những dẫn liệu quan trọng về thành phần loài và cấu trúc đứng của quần xã thực vật rừng. Ngoài ra, công trình còn đề cập đến đặc điểm kiểu hình thái của cây gỗ rừng.

  pdf8p cathydoll3 14-02-2019 32 2   Download

 • Bài viết Phân tích sự cạnh tranh giữa Chò Chai (Hopea recopei) với những loài cây gỗ khác trong rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai trình bày: Mối quan hệ cạnh tranh giữa các cây rừng là một trong những nhân tố chủ đạo ảnh hưởng cấu trúc và quá trình diễn thế của quần xã thực vật. Chò chai là loài cây ưu thế thuộc trạng thái rừng chưa ổn định tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p sobinhoangson 29-04-2018 53 0   Download

 • Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu về ai trò sinh thái của quần thể sến mủ (Shorea roxburghii G. Don) trong kết cấu loài cây gỗ của rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai, làm cơ sở cho việc xây dựng những phương thức lâm sinh để bảo tồn và phát triển.

  pdf0p vinobinu2711 03-03-2020 8 0   Download

 • Rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới (Rkx) ở khu vực Nam Cát Tiên thuộc Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên là kho dự trữ đa dạng sinh học, cây gỗ, cây thuốc và nhiên liệu... Chúng cũng đóng vai trò to lớn không chỉ về khoa học, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn về kinh tế và quốc phòng.

  pdf9p viphilippine2711 30-12-2020 5 0   Download

 • Giới thiệu về nông lâm kết hợp: Ở các nước thuộc khí hậu nhiệt đới, có lượng mưa lớn và địa hình đồi núi có độ dốc lớn, nông lâm kết hợp (NLKH) được coi là một hệ thống canh tác rất quan trọng. Các hệ thống NLKH có ý nghĩa cả về mặt kinh tế, kỹ thuật và xã hội. Đặc điểm của sản xuất lâm nghiệp là có chu kỳ dài, những năm đầu tiên khi rừng chưa khép tán

  pdf9p vetnangcuoitroi123 13-11-2013 168 16   Download

 • Kiểu rừng là những khoảnh rừng hay tập hợp những khoảnh rừng có sự đồng nhất về các điều kiện thực vật rừng, về các thành phần cây gỗ, về số lượng tầng thứ, về hệ động vật…cho nên nó yêu cầu cùng một BPKT tác động như nhau nếu trong điều kiện KT – XH giống nhau

  ppt10p kimdong_vfuk54 15-09-2012 96 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Đa dạng thực vật thân gỗ trong rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu" nhằm phân tích đa dạng loài cây gỗ đối với kiểu rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới để làm cơ sở cho quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh vật.

  pdf271p cotithanh321 06-08-2019 27 7   Download

 • Sổ tay xác định nhanh loài thực vật trong các hệ sinh thái rừng, vùng sinh thái với mục đích hỗ trợ cho nhân viên lâm nghiệp hiện trường, giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên, học sinh và những người quan tâm có thể tra cứu, xác định nhanh loài thực vật trong rừng. Mời các bạn cùng tham khảo số tay hữu ích này.

  pdf305p hanh_tv9 17-01-2019 56 6   Download

 • Chất lượng cây tốt chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu là những cây có phẩm chất trung bình. Phần lớn tầng cây gỗ xuất hiện ở lớp cây tái sinh, do đó trong tương lai tổ thành của rừng sẽ chưa có sự thay đổi rõ rệt về thành phần loài. Cần tiến hành các giải pháp khoanh nuôi bảo vệ, cải tạo rừng, trồng bổ sung những loài cây mục đích làm giàu rừng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ để làm giảm những tác động tiêu cực của người dân đến rừng.

  pdf6p vision1234 30-06-2018 26 1   Download

 • Hệ sinh thái rừng (Forest ecosystem) là một hệ sinh thái mà thành phần nghiên cứu chủ yếu là sinh vật rừng (các loài cây gỗ, cây bụi, thảm tươi, hệ động vật và vi sinh vật rừng) và môi trường vật lý của chúng (khí hậu, đất). Nội dung nghiên cứu hệ sinh thái rừng bao gồm cả cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái, về mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cây rừng và giữa chúng với các sinh vật khác trong quần xã đó, cũng như mối quan hệ lẫn...

  pdf9p heoxinhkute12 24-03-2011 294 83   Download

 • Cấu trúc rừng Cấu trúc rừng là quy luật sắp xếp tổ hợp của các thành phần cấu tạo nên quần thể thực vật rừng theo không gian và thời gian. Cấu trúc tổ thành Rừng bạch đàn-Rừng đơn ưu cây bạch đàn Tổ thành là nhân tố diễn tả số loài thamg gia và số cá thể của từng loài trong thành phần cây gỗ của rừng. Hiểu một cách khác,tổ thành cho biết sự tổ hợp và mức độ tham gia của các loài cây khác nhau trên cùng đơn vị thể tích. ...

  pdf7p heoxinhkute7 21-12-2010 720 73   Download

 • Kể được tên và nêu ích lợi của một số cây gỗ . - Chỉ được rễ , thân . lá , hoa của cây gỗ . -Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây gỗ -Có ý thức bảo vệ cây xanh.

  pdf5p umeox1209 29-11-2010 427 61   Download

 • Nông lâm kết hợp (NLKH) được coi là một hệ thống canh tác rất quan trọng ở các nước đang phát triển nhất là ở những rừng nhiệt đới có lượng mưa lớn và địa hình đồi núi có độ dốc cao. Các hệ thống NLKH có ý nghĩa cả về mặt kinh tế, kỹ thuật và xã hội.

  pdf11p gptn31 12-12-2012 156 20   Download

 • Rừng cọ tại-một loại rừng mà cây cọ chiếm ưu thế ở tầng cây caoMột khu rừng tại Hoa Kỳ Rừng là quần xã sinh vật trong đó cây rừng là thành phần chủ yếu. Quần xã sinh vật phải có diện tích đủ lớn. Giữa quần xã sinh vật và môi trường, các thành phần trong quần xã sinh vật phải có mối quan hệ mật thiết để đảm bảo khác biệt giữa hoàn cảnh rừng và các hoàn cảnh khác. Ngay từ thuở sơ khai, con người đã có những khái niệm cơ bản nhất về rừng. ...

  pdf12p heoxinhkute7 21-12-2010 115 10   Download

 • Kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần loài cây gỗ tham gia vào công thức tổ thành ở các trạng thái rừng từ 5-7 loài, có tổng trị số IV% biến động trong khoảng từ 59,8-77,4%. Tổ thành theo nhóm gỗ ở trạng thái IIA tập trung chủ yếu ở nhóm gỗ V-VII, trạng thái rừng IIIA2 nhóm gỗ I, II, III chiếm 36,2%. Phân bố cây trên mặt đất rừng có hai dạng là phân bố đều và ngẫu nhiên ở xã hợp IIA-1. Mô phỏng phân bố NL/D, N/D theo hàm Weibull có dạng phân bố giảm, phân bố N/H theo hàm Weibull có một đỉnh lệch trái.

  pdf14p hanh_tv32 02-05-2019 33 3   Download

 • Thực tiễn sản xuất tại nhiều nơi trong những năm qua đã cho thấy NLKH thực sự là một phương thức quản lý sử dụng đất có nhiều lợi thế. Với sự phối hợp một cách hợp lý của nhiều thành phần cây trồng. Vật nuôi làm cho hệ thống có tác dụng đa chức năng: Vưa sản xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm cho người gây trồng, vừa phát huy tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường nhờ vào thành phần cây gỗ sống lâu năm....

  pdf55p minhphung21055 31-07-2010 299 145   Download

 • Thiết kế kết cấu tàu có ý nghĩa quan trọng chế tạo tàu, để đảm bảo cho tàu hoạt động an toàn, tin cậy trong điều kiện khai thác tàu thì việc xác định kích thước, hình dáng kết cấu, lựa chọn hình thức bố trí hợp lý các kết cấu và liên kết của thân tàu là rất quan trọng vì vậy quá trình thiết kế kết cấu cần được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên trong thực tế hầu hết các kết cấu tàu đánh cá vỏ gỗ chưa được tính toán mà thường đóng theo kinh nghiệm...

  pdf5p mvdam01 18-12-2010 230 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quần xã cây gỗ
p_strCode=quanxacaygo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2