intTypePromotion=1
ADSENSE

Qui định bảo vệ thực vật

Xem 1-20 trên 86 kết quả Qui định bảo vệ thực vật
 • Dịch học bảo vệ thực vật là một trong những môn học chuyên môn quan trọng của trương trình đ o tạo kỹ sư Nông học, chuyên ngành Bảo vệ thực vật. Môn học Dịch học bảo vệ thực vật cung cấp những kiến thức cơ bản về thực tiễn về dịch học. Trong bảo vệ thực vật, những quy luật phát sinh, lan truyền, đường chỉ của các loài dịch hại chủ yếu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất phẩm chất cây trồng nông nghiệp....

  pdf154p 986753421 05-06-2012 401 149   Download

 • Bài 5: ĐIỀU LỆ BẢO VỆ THỰC VẬT CHÍNH PHỦ --------------Số: 58/2002/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ (Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật) CHÍNH PHỦ - Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001. - Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 7 năm 2001. - Theo đề nghị của Bộ...

  pdf21p samsara246 22-05-2011 138 55   Download

 • Bài 6: ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI, LƯU THÔNG, CUNG ỨNG, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VI PHẠM PHÁP LUẬT Giải thích một số thuật ngữ - Nhãn hàng hoá: là bản viết, bản in, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu được in chìm, in nổi trực tiếp hoặc được dán, đính, cài chắc chắn trên hàng hoá hoặc bao bì để thực hiện các thông tin cần thiết, chủ yếu về hàng hoá đó. - Nhãn hiệu hàng hoá: là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng...

  pdf17p samsara246 22-05-2011 116 43   Download

 • Bài 7: BÀI ĐỌC THÊM –TÀI LIỆU THAM KHẢO BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------------Số: 91/2002/QĐ – BNN --------------------------------Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) ---------------- BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Căn cứ nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ...

  pdf12p samsara246 22-05-2011 94 30   Download

 • Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt. Quy chuẩn này dùng để kiểm soát và đánh giá mức độ ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt.

  pdf7p minhphung2105 13-07-2010 265 92   Download

 • Bài 4: PHÁP LỆNH BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHỦ TỊCH NƯỚC ----------------Số 11/2001/ L-CTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2001 LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC (Về việc công bố Pháp lệnh) CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. - Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội. - Căn cứ vào Điều 51 của...

  pdf12p samsara246 22-05-2011 141 51   Download

 • Bài 2: QUI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT 1. QUI PHẠM PHÁP LUẬT 1.1. Khái niệm Qui phạm pháp luật là hình thức thể hiện của pháp luật thành một qui tắc xử sự nhất định mà chủ thể phải tuân theo trong các trường hợp cụ thể do Nhà nước qui định và được bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước Qui phạm pháp luật là thành tố nhỏ nhất của hệ thống pháp luật. Nó là qui tắc xử sự chung, là chuẩn mực để mọi người phải tuân theo, là tiêu...

  pdf7p samsara246 22-05-2011 135 40   Download

 • 1.1. Khái niệm Hình thức pháp luật là những dạng tồn tại thực tế của pháp luật trong các kiểu Nhà nước. Hình thức pháp luật cũng là một phương thức phản ánh lý trí của giai cấp cầm quyền ra bên ngoài thông qua việc hợp pháp hoá trong các hoạt động làm luật và ban hành Luật của Nhà nước. Hình thức pháp luật là những cách thức mà giai cấp thống trị đã sử dụng để thể hiện ý chí của giai cấp mình thành những thể chế bắt buộc trong...

  pdf12p samsara246 22-05-2011 64 30   Download

 • Sử dụng các loại hóa chất bảo quản không được phép hoặc sai qui định; + Sử dụng hoá chất làm sạch, tẩy rửa không phù hợp để lại dư lượng trong dụng cụ, thùng chứa,.. + Nhiên liệu (xăng, dầu), sơn, …trên thiết bị, dụng cụ thu hoạch, đóng gói, vận chuyển gây ô nhiễm trực tiếp lên sản phẩm và bao bì chứa sản phẩm; + Đất, nước bị ô nhiễm hóa chất từ các khu công nghiệp, nhà máy hóa chất lân cận. ...

  ppt37p la_la123 04-04-2013 116 20   Download

 • Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục BVTV Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục BVTV Cách thức thực hiện: Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. 200.000 đ/1 chứng chỉ Thông tư số 110/2003/TT-BTC... Thông tư số 110/2003/TT-BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân, tổ chức: Nộp hồ sơ theo mẫu, nhận phiếu hẹn, lấy kết...

  pdf4p chauhoakieng 23-03-2011 69 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Bảo vệ thực vật Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:23 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật 200.000 đ. Thông tư số 110/2003/TTBTC n... Kết quả...

  pdf4p chuthotaidai 29-09-2010 66 5   Download

 • Chi Cục BVTV Bình Thuận Điều 14: Hình thức xử phạt và mức phạt đối với các hành vi vi phạm các qui định về buôn bán thuốc và nguyên liệu làm thuốc BVTV: Buôn bán thuốc không có chứng Cảnh cáo hoặc Điểm a, Tịch thu thuốc Điểm b, chỉ hành nghề hoặc chứng chì phạt tiền từ Khoản 1, nếu vi phạm Khoản 7, hành nghề đã hết hạn; 200.000– Điều 14 nhiều lần.

  pdf3p sunshine_6 10-07-2013 63 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:23 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề 1. gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ...

  pdf4p chuthotaidai 29-09-2010 68 3   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 386:1999 về phương pháp lấy mẫu kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật qui định phương pháp lấy mẫu kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p thangnamvoiva10 01-08-2016 27 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8750:2014 qui định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với deltamethrin kỹ thuật và các thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất deltamethrin (xem Phụ lục A). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc16p thangnamvoiva10 01-08-2016 29 3   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1 : 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu và nhện hại cây trồng qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu và nhện hại cây trồng của các loại thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

  pdf6p hoangquyetlatoi 22-11-2016 92 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8170-2:2009 quy định các qui trình chiết tách phần chất béo có chứa thuốc bảo vệ thực vật và các dư lượng polyclobiphenyl (PCB) từ các nhóm khác của thực phẩm chứa chất béo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc8p thangnamvoiva22 03-10-2016 37 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8170-4:2009 đưa ra hướng dẫn về một số kỹ thuật được khuyến cáo để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất polyclobiphenyl (PCB) trong thực phẩm chứa chất béo, các phép thử khẳng định và đưa ra qui trình làm sạch để loại lipit khi phân tích các lượng lớn chất béo.

  doc11p thangnamvoiva22 03-10-2016 21 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8676:2011 về Thức ăn chăn nuôi – Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ – Phương pháp sắc kí khí qui định phương pháp sắc kí khí để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc17p thangnamvoiva24 13-10-2016 23 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4279:1989 về Thuốc bảo vệ thực vật - Danh mục các chỉ tiêu chất lượng qui định danh mục các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật được sản xuất từ hóa chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva9 01-08-2016 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Qui định bảo vệ thực vật
p_strCode=quidinhbaovethucvat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2