Qui định đấu thầu

Xem 1-15 trên 15 kết quả Qui định đấu thầu
 • Ở Việt Nam, kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các văn bản qui phạm pháp luật về đấu thầu nói chung và đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hoá nói riêng mới bắt đầu ban hành. Mục tiêu lúc đó là là sử dụng nguồn vốn thuộc sở hữu toàn dân hay có nguồn gốc từ các hiệp định vay vốn của nước ngoài có hiệu quả nhất. Trong đó mục tiêu minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng nhất, tránh các vi phạm của chủ đầu tư - là...

  pdf153p vascaravietnam 21-08-2012 227 95   Download

 • Điều 18 - Đấu thầu rộng rãi: Không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự. Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Điều 19- Đấu thầu hạn chế: Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong các trường hợp sau đây: Theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài đối với nguồn vốn sử dụng cho gói thầu...

  doc57p duongmanhtienpro 30-08-2012 149 46   Download

 • Đề tài có mục đích làm rõ nền tảng lý luận pháp luật về đấu thầu xây dựng, trên cơ sở đó phân tích thực trạng các qui định pháp luật hiện hành và thực tiễn thi hành để tìm ra những bất cập, nguyên nhân của những bất cập nhằm tới việc kiến nghị hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này cả về phương diện lập pháp, tư pháp và thực hành.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 29 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf30p kisyodau 03-06-2011 57 5   Download

 • Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự qui định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

  doc79p songngoc 12-03-2009 334 216   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUI HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf24p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 40 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ”XÂY DỰNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ” BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf3p inoneyear2 22-03-2010 44 1   Download

 • BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 1 I- BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG. 1. Tiếp nhận mặt bằng thi công: Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thầu của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ cử đại diện đến công trình và nhận bàn giao mặt bằng hiện trạng, hệ thông tim trục định vị, cao độ chuẩn và ranh giới công trường. biên bản bàn giao mặt bằng được lập theo qui định hiện hành. Trên cơ sở các tim trục, cao độ chuẩn đã được bàn giao, nhà thầu sẽ kiểm tra...

  pdf7p ctnhukieu3 30-04-2011 927 327   Download

 • Trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng Quản lý ----------------------------- Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng 9 Người soạn : Lê Văn Thịnh Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng 4. Tạm ứng hợp đồng: Tạm ứng hợp đồng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước cho bên nhận thầu để triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng.

  pdf11p ctnhukieu10 27-04-2011 430 156   Download

 • Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước và là một công cụ trong những công cụ quan trọng để Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ. (tại Việt Nam, tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính phát hành). Tín phiếu kho bạc thường có kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng với một hay nhiều mức mệnh giá. Tín phiếu kho bạc thường được coi là không có...

  pdf7p ba3333 09-05-2011 262 105   Download

 • Tiếp nhận mặt bằng thi công: Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thầu của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ cử đại diện đến công trình và nhận bàn giao mặt bằng hiện trạng, hệ thông tim trục định vị, cao độ chuẩn và ranh giới công trường. biên bản bàn giao mặt bằng được lập theo qui định hiện hành.

  pdf7p phuoctam43 22-07-2011 61 11   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4805:1989 qui định phương pháp xác định trực tiếp vỏ hạt thầu dầu (Ricinus communis) trong thức ăn hỗn hợp cho chăn nuôi và khô dầu thầu dầu). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva5 01-12-2016 2 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4805:2007 qui định phương pháp xác định vỏ hạt thầu dầu (Ricinus communis) trong thức ăn chăn nuôi đơn và thức ăn chăn nuôi hỗn hợp, cụ thể là trong khô dầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva5 01-12-2016 0 0   Download

 • Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thầu của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ cử đại diện.đến công trình và nhận bàn giao mặt bằng hiện trạng, hệ thông tim trục định vị, cao độ.chuẩn và ranh giới công trường. biên bản bàn giao mặt bằng được lập theo qui định hiện.hành..

  doc29p ahduongho 24-10-2013 199 86   Download

 • Trở lại công thức tính tụ số của thấu kính mỏng (7.4). Các đại lượng R1, R2 trong công thức có dấu theo qui ước trước đây. Vì vậy tụ số cũng là một đại lượng có dấu. NếuĠ 0, ta có thấu kính t hội tụ, hay thấu kính dương.Các cơ của mắt hoạt động làm thay đổi độ cong của các mặt của thủy tinh thể, sao cho ảnh của vật nằm trên võng mô. Đó là sự điều tiết của mắt.

  pdf5p phuoctam40 14-07-2011 27 4   Download

Đồng bộ tài khoản