intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế công văn lưu trữ

Xem 1-20 trên 65 kết quả Quy chế công văn lưu trữ
 • Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ cơ quan quy định các hoạt động về văn thư lưu trữ, lưu trữ trong quá trình quản lý, chỉ đạo của cơ quan, được áp dụng đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thanh tra Sở. Quy chế có tổng cộng 3 chương kèm theo 23 điều. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p xuanphuonglx2014 23-06-2014 273 41   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Văn bản Quyết định Ban hành kèm theo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Núi Thành để tìm hiểu nội dung về những quy định, công tác văn thư,...

  doc12p thanhthanhphanthi 30-03-2017 44 3   Download

 • Mời các bạn cùng xem qua bản "Qui định về công tác văn thư lưu trữ" của công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ. Quy chế này có tổng cộng 4 chương với 15 điều kèm theo: Chương 1 - Quy định chung; Chương 2 - Công tác văn thư; Chương 3 - Công tác lưu trữ; Chương 4 - Điều khoản thi hành.

  doc16p langtu10101112 08-03-2011 724 216   Download

 • Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư và công tác lưu trữ được giao tại Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn các cơ quan, tổ chức xây dựng quy chế (hoặc quy định) công tác văn thư và lưu trữ của cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là quy chế công tác văn thư...

  pdf8p thuyha 24-06-2009 1338 160   Download

 • Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf14p lawvhxh3 16-11-2009 89 6   Download

 • ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2010 Số: 160/QĐ-UBDT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

  pdf15p gachienbo 18-07-2010 59 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 5626/qđ-bgdđt', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p xuanca_xuanca 23-02-2013 53 3   Download

 • Công văn số: 260/VTLTNN-NVĐP về việc hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ. Việc xây dựng, ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan nhằm cụ thể hoá các quy định của Nhà nước về công tác văn thư và lưu trữ cho phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, tổ chức; giúp các cơ quan, tổ chức thực hiện thống nhất các hoạt động trong công tác văn thư và lưu trữ.

  pdf8p lalala10 04-03-2016 46 1   Download

 • Làm tốt công tác Văn thư sẽ góp phần giải quyết công việc cơ quan được nhanh chóng, chính xác, năng suất, chất lượng, đúng chế độ, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước, hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ và việc lợi dụng văn bản Nhà nước để làm những việc trái pháp luật. Để làm tốt điều đó mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản đi, văn bản đến và lưu trữ hồ sơ”.

  pdf37p hoangchieuduong 07-05-2014 476 135   Download

 • Quy chế này quy định về soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Tổng công ty; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư

  doc31p tieuboingoan 31-05-2010 303 101   Download

 • Quy chế này quy định về việc quản lý công tác văn thư của UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố quản lý; Công tác văn thư quy định tại Quy chế này bao gồm các công việc: Soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố quản lý; lập hồ sơ hiện hành, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p thanhthanhphanthi 30-03-2017 80 5   Download

 • Quyết định 343/QĐ-HQBD năm 2013 Quy chế công tác Văn thư - lưu trữ của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf18p buitubt 06-03-2014 35 0   Download

 • Quyết định số: 35/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ tỉnh Hòa Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf23p ngochuyen2345 23-10-2015 33 0   Download

 • Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

  doc4p daovanmanh_123 03-03-2018 22 0   Download

 • Quyết định số 1087/QĐ-HQBRVT ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ của cục hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  doc23p daovanmanh_123 03-03-2018 8 0   Download

 • Sau khi học xong Bài giảng Điều dưỡng cơ bản I: Hồ sơ người bệnh và cách ghi chép học sinh có thể nêu được tầm quan trọng của hồ sơ người bệnh, liệt kê được 8 quy định khi ghi chép hồ sơ người bệnh, nêu được quy định bảo quản và lưu trữ hồ sơ người bệnh, nêu được các quy chế bệnh viện về hồ sơ người bệnh trong công tác điều dưỡng.

  pdf22p colendaica32 04-06-2014 532 87   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Bảng kê phụ cấp lưu trú ở nước ngoài

  doc1p minhlong 16-07-2009 143 33   Download

 • Quyết định 81/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế Công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  doc19p trangson 19-08-2009 115 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

  pdf22p chuon-chuon 13-01-2012 58 9   Download

 • Quyết định số 235/QĐ-VTLTNN về việc ban hành Quy chế văn hoá tại công sở của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

  pdf6p lawvhxh6 16-11-2009 111 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế công văn lưu trữ
p_strCode=quychecongvanluutru

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản