Quy chế hoạt động thông tin tín dụng

Xem 1-20 trên 191 kết quả Quy chế hoạt động thông tin tín dụng
 • Ngày 02/11/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 40/2007/QĐ-NHNN Ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần. Trong đó có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động đối với loại hình tổ chức tín dụng này.

  pdf3p phuonghoangnho 23-04-2010 247 58   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về sự cần thiết và mục tiêu thành lập của sàn giao dịch bất động sản địa ốc ITA Tân Đức, các thông tin cơ bản của sàn giao dịch, quy chế tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

  pdf27p roongkloi1994 02-10-2017 22 8   Download

 • Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng

  doc25p sontinh 18-08-2009 79 11   Download

 • Theo quy định của GATS, nguyên tắc MFN được áp dụng ngay lập tức, vô điều kiện mà mọi Thành viên GATS phải chấp nhận, nhưng có ngoại lệ. Còn nguyên tắc đối xử quốc gia không phải là nghĩa vụ chung mà là nghĩa vụ có điều kiện và được đàm phán trong quá trình gia nhập. Kết quả đàm phán về mở cửa thị trường và đối xử quốc gia được ghi nhận trong Danh mục cam kết cụ thể.

  pdf26p cnkbmt10 27-10-2011 40 6   Download

 • Quyết định 1003/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục phân loại dư nợ (kèm theo biểu K3 - Báo cáo dư nợ của khách hàng) trong Quy chế hoạt động thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc4p sontinh 18-08-2009 62 3   Download

 • Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf22p lawdt4 02-12-2009 51 2   Download

 • Tạp chí thông tin và tư liệu – 40 năm phát triển giới thiệu quá trình 40 năm xây dựng và phát triển của tạp chí “Thông tin và Tư liệu”. Nêu bật các kết quả đạt được và những mặt hạn chế của Tạp chí trên cơ sở phân tích một số nội dung sau: cơ cấu bài đăng; biên tập và quy trình chọn, duyệt bài; tác giả và đội ngũ cộng tác viên. Xác định hướng hoạt động tới đây của Tạp chí.

  pdf8p vinhbinh2013 01-06-2016 11 1   Download

 • Nghị quyết số: 1170/2016/NQ-UBTVQH13 ban hành quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội; căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf21p codon_09 29-03-2016 14 0   Download

 • Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngân hàng và sinh viên ngành luật.

  doc19p mychau 18-08-2009 204 33   Download

 • Đề tài nghiên cứu lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng thông qua các chỉ tiêu đánh giá quy mô và chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng từ đó rút ra được những đánh giá cụ thể về những thành tựu cũng như những hạn chế trong hoạt động cho vay tiêu dùng của Agribank thị xã Quảng Trị;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf84p thangnamvoiva30 02-11-2016 33 12   Download

 • Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf23p hobichngoc 17-10-2009 62 6   Download

 • Cân định lượng là một laọi cân được điều khiển tự động dùng trong nhiều ngành công nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau như: hoá chất, xây dựng, xi măng,.... Cân định lượng dùng để pha chế các loại vật liệu khác nhau với liều lượng được đặt trước, sau đó được trộn đều để tiếp tục cho khâu kế tiếp. ... Quy trình hoạt động chính: Ban đầu vật liệu được chứa ở các bình chứa A, B, C, khi có tín hiệu điều khiển mở cửa sẽ...

  pdf14p doxuan 05-08-2009 987 358   Download

 • Điều 2. Quỹ hỗ trợ phát triển là một tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng trong nước, ngoài nước và được tổ chức thanh toán với khách hàng có quan hệ trực tiếp và tham gia hệ thống thanh toán theo quy định của pháp luật.

  pdf8p tuongvan 20-07-2009 188 29   Download

 • Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ nhằm xây dựng một phần mềm quản lý thông tin sinh viên, quản lý thông tin nhân viên, quản lý môn học, quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên, khen thưởng kỷ luật nhân viên, cho phép sinh viên đăng ký môn học theo quy chế tín chỉ, quản lý điểm,...cho khoa Công nghệ thông tin trường Kỹ thuật Công nghệ hoạt động một cách hiệu quả và ổn định.

  pdf67p congtratct91 12-03-2015 86 29   Download

 • Thông tư 93/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

  doc16p sontinh 18-08-2009 131 23   Download

 • Phòng tổ chức hành chính có chức năng tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực: Tổ chức đào tạo CNV, tuyển dụng lao động, quản lý tiền lương, công tác phòng tổng hợp thi đua, công tác hành chính quản trị. * Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh có chức năng tham mưu cho Giám đốc về việc: - Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm của toàn chi nhánh. - Cung cấp thông tin phòng ngừa rủi ro và quản lý điều hành vốn kinh doanh hàng ngày đảm bảo cung cấp đủ vốn và trực tiếp...

  pdf11p ttcao6 24-08-2011 73 21   Download

 • Bài viết Tình hình hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn khu vực ĐBSCL năm 2013 đưa ra những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế yếu kém hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn khu vực ĐBSCL.

  pdf3p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 10 1   Download

 • Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tiu này là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau: 1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 2. Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh với nước ngoài và tổ chứ tín dụng liên doanh, tổ chứ tín dụng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; 3.

  pdf16p tuongvan 20-07-2009 477 75   Download

 • Nhiệm vụ: Quản lý điều hành hoạt động tín dụng trong toàn hệ thống NHNo & PTNT VN. Dự thảo các quy chế, quy trình và hướng dẫn về nghiệp vụ tín dụng.

  pdf4p suadaunanh 03-08-2010 210 59   Download

 • Đề cương chi tiết môn Sinh lý học hoạt động thần kinh cấp cao cung cấp những thông tin về nội dung và quy chế học tập cũng như giảng dạy với môn học Sinh lý học hoạt động thần kinh. Từ đó, tài liệu giúp bạn có được định hướng để học tập môn học một cách hiệu quả.

  pdf27p lt14dh02 08-10-2014 180 49   Download

Đồng bộ tài khoản