intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quy chế quản lý nhà đất

Xem 1-20 trên 302 kết quả Quy chế quản lý nhà đất
 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung về NSNN và NSĐP, đánh giá, phân tích thực trạng về quản lý NSĐP qua các năm từ năm 2006 đến 2008 của tỉnh Quảng Nam, những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, luận văn "Một số giải pháp tăng cường quản lý ngân sách địa phương tỉnh Quảng Nam" chỉ ra những nguyên nhân cả khách quan và chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó liên hệ với mục tiêu kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của địa phương đến năm 2015 đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý NSĐP tỉnh Quảng Nam tốt hơn, phấn đấu tăng quy mô và khả năng...

  pdf124p starandsky08 05-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết "Đánh giá công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018–2020" nhằm đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận và áp dụng các quy định pháp luật đất đai hiện hành để đề xuất các giải pháp xử lý hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký cấp Giấy chứng nhận, đảm bảo được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất hiện tại cũng như công tác quản lý đất đai của nhà nước được chặt chẽ hiệu quả.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 2   Download

 • Đề tài "Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh" nghiên cứu nhằm đánh giá một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc trong giai đoạn vyawf ra. Rút ra những bài học kinh nghiệm, những mặt còn hạn chế để đưa ta những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc trong hiện tại và tương lai để đạt được mục tiêu tất cả người lao động thuộc diện phapr tham gia BHXH bắt buộc được tham gia BHXH và bảo đảm thực hiện các quy định của Nhà nước về BHXH có hiệu quả.

  pdf82p unforgottennight03 05-09-2022 22 5   Download

 • Bài viết "Pháp luật về lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện - Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện" phân tích các nội dung liên quan đến các vấn đề vừa trình bày, đồng thời đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến cơ chế lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 20 2   Download

 • Nghiên cứu đã chỉ ra những hạn chế của ba văn bản pháp luật bao gồm Luật Đất Đai, Luật Quy Hoạch và Luật Đầu Tư làm hạn chế nguồn thu tài chính từ đất đai trên các khía cạnh định giá, quy hoạch treo, phân cấp quản lý, ưu đãi đầu tư... Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất các hàm ý chính sách, kiến nghị sửa đổi các hạn chế của pháp luật nhằm tăng nguồn thu tài chính từ đất đai cũng như sử dụng đất, tài sản nhà nước có hiệu quả cho giai đoạn tới.

  pdf26p atarumoroboshi 05-05-2022 18 2   Download

 • Cải cách thủ tục hành chính Thuế, Hải quan tạo thuận lợi thêm cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả hiệu lực của công tác quản lý thuế, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập. Thời gian qua, mặc dù Việt Nam đã triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan như ban hành và sửa đổi các văn bản pháp quy về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế, hải quan gắn với cải cách hành chính thuế nói chung nhưng kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế.

  pdf9p vihassoplattner 07-01-2022 24 0   Download

 • Giáo trình môn Luật đất đai cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về pháp luật đất đai; quan hệ pháp luật đất đai; chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam; chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

  pdf101p hoacomay097 06-01-2022 57 6   Download

 • Đề tài tìm hiểu công nghệ toàn đạc điện tử và tính năng của nó, nắm rõ quy trình thành lập bản đồ bằng phương pháp toàn đạc điện tử, thực tập ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết và biên tập một tờ bản đồ địa chính tại xã Huống Thượng; lồng ghép việc hỗ trợ việc quản lý, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, công tác quản lý nhà nước của UBND xã, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

  pdf74p guitaracoustic08 04-01-2022 21 1   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013" trình bày các nội dung chính sau: Cải cách pháp luật Việt Nam về đất đai; Sở hữu công của cộng đồng làng xã đối với đất đai trong lịch sử và bài học của chúng ta; Tham nhũng qua cơ chế đất đai hiện hành; Mô hình quản lý đất đai ở Việt Nam hiện nay - ưu điểm và hạn chế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf310p vizhangyiming 14-12-2021 40 6   Download

 • Bài viết cho thấy, một trong những lý do quan trọng dẫn đến hiện tượng trên là do chế độ sở hữu đất đai không rõ ràng mặc dù đất đai được quy định là sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu, người dân chỉ có quyền sử dụng. Để khắc phục tình trạng trên, đòi hỏi phải có cách nhìn mới về đất đai. Là một tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai nên có cách quy định sở hữu đặc biệt tương ứng.

  pdf10p vizhangyiming 14-12-2021 28 2   Download

 • Những vấn đề thuộc phạm trù phi tài sản hay nói một cách khác, những vấn đề liên quan đến đất đai với tư cách là tài nguyên sẽ không thuộc phạm vi, đối tượng nghiên cứu của chuyên đề này. Để làm rõ những vấn đề về giá đất và định giá đất ở nước ta hiện nay, bài viết sẽ trình bày 4 vấn đề chủ yếu sau: bản chất của giá đất do Nhà nước quy định; khung pháp luật quy định về giá đất và định giá đất ở nước ta; thực trạng triển khai giá đất, định giá đất từ 1//7/2014 đến nay; tác động của giá đất và định giá đất đến quản lý nhà nước về đất đai.

  pdf22p huyetthienthan 23-11-2021 25 5   Download

 • Giá đất là một trong những nội dung quan trọng bậc nhất của Luật Đất đai. Giải quyết được cơ chế định giá đất thì các quy định khác của Luật Đất đai sẽ được xử lý dễ dàng và thuận lợi. Tuy Luật đất đai 2013 có nhiều tiến bộ so với Luật đất đai 2003, đã tiếp cận và thể hiện đầy đủ vấn đề về tài chính đất đai theo cơ chế thị trường, nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, quyền lợi của Nhà nước, chủ đầu tư và đảm bảo ổn định xã hội; đồng thời phù hợp với quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf6p huyetthienthan 23-11-2021 15 1   Download

 • Trong bối cảnh quản lý các khoản thu từ đất có nhiều thay đổi về chế độ, chính sách, có tác động trực tiếp đếncông tác nghiệp vụ như: Triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, xoá bỏ thuế nhà đất, về quy trình thủ tục có những điều chỉnh thay đổi. Các chính sách được đề ra đều rất chú trọng đến tính tổng thể, có tầm nhìn dài hạn và toàn cục. Vì vậy, một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ 2 địa phương này là cơ sở để phân tích tìm hiểu và đề ra ra những phương hướng trong việc nâng cao công tác quản lý các khoản thu từ đất.

  pdf6p huyetthienthan 23-11-2021 35 1   Download

 • Huy động nguồn lực tài chính từ đất nói chung và cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT) nói riêng đóng vai và ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý nhà nước về đất đai và cũng như giúp giảm áp lực về vốn đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng trong thời gian tới ở Việt Nam. Nghiên cứu này, tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện một số nội dung có liên quan đến các cơ chế chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình huy động nguồn lực tài chính cho đất phục vụ CSHT giao thông như là: Cơ chế BT, cơ chế tạo quỹ đất và cơ chế giá đất.

  pdf18p huyetthienthan 23-11-2021 26 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là một cách toàn diện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Công chứng và thực tiễn áp dụng các văn bản đó trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó luận văn đưa ra được những thành tựu, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại cũng như phát huy những lợi thế đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Công chứng ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng.

  pdf105p tomjerry001 19-10-2021 35 4   Download

 • Đề tài giúp đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Đà Lạt thông qua việc khảo sát hiện trạng, thu thập số liệu, đi kiểm tra thực tế tại các phường, từ đó đánh giá những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý, triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn, nhằm tạo dựng bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại có trật tự và bản sắc.

  pdf106p beloveinhouse09 18-09-2021 20 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề là nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam, nhận diện những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác kế toán tại đơn vị, qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

  pdf26p chuboxinhxan 17-09-2021 18 0   Download

 • Luận văn này nghiên cứu và đánh giá về thực trạng công tác quản lý hoạt động thanh toán điện tử của KBNN Việt Nam với các hệ thống Ngân hàng từ năm 2010 đến năm 2016 cụ thể tại các khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá; những thành quả đã đạt được; những hạn chế và nguyên nhân trong giai đoạn đầu thí điểm và triển khai rộng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p whiteoleander 13-09-2021 13 2   Download

 • Đề tài này nhằm nêu lên những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị để đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động của Trung tâm là một yếu tố tiên quyết để ổn định mô hình, nâng cao hiệu quả hoạt động, khai thác tốt giá trị do tài nguyên đất mang lại, giải quyết hài hòa các vấn đề kinh tế- xã hội, nâng cao vai trò quản lý sử dụng đất đai của tỉnh và góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa của tỉnh Long An nói riêng và của cả nước nói chung.

  pdf83p thewizardofoz 29-08-2021 23 2   Download

 • Bài nghiên cứu này mong muốn tìm ra những điểm bất cập, hạn chế liên quan đến vấn đề bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội nói riêng, cho Việt Nam nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p thekingspeech 27-08-2021 32 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế quản lý nhà đất
p_strCode=quychequanlynhadat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2