Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ

Xem 1-11 trên 11 kết quả Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ
 • Quyết định 59/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

  doc28p sontinh 18-08-2009 135 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định 59/2004/qđ-btc về việc ban hành quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p lawqds2 09-12-2009 45 9   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quy chế thi, tuyển sinh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm tra. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên...

  pdf7p suphubeo 31-10-2010 46 1   Download

 • Quyết định 32/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 và Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  doc2p sontinh 18-08-2009 113 10   Download

 • Quyết định 59/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính ban hành

  pdf25p lawdt5 02-12-2009 49 3   Download

 • Quyết định số 53/2002/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf18p lawqds3 09-12-2009 42 1   Download

 • Quyết định 59/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính ban hành

  pdf27p luuduchoa 10-10-2009 89 7   Download

 • Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính ban hành quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên.

  pdf17p misadu 05-07-2010 93 5   Download

 • Quyết định số 53/2002/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf19p lybangbang 10-10-2009 34 3   Download

 • Về việc sửa đổi bổ sung quy chế cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo quyết định số 21/ 2004 QĐ-BTC và qui chế thi tuyển cấp chứng chỉ kiểm toán viên

  doc2p huongti2704 02-05-2011 76 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ MỨC CHI BỒI DƯỠNG TẬP LUYỆN, BIỂU DIỄN ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf4p mualan_mualan 03-04-2013 36 4   Download

Đồng bộ tài khoản