intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế về tạm giữ tạm giam

Xem 1-17 trên 17 kết quả Quy chế về tạm giữ tạm giam
 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lí luận và thực tiễn về bảo đảm QCN trong TTHS đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) luận văn nhằm làm sáng tỏ những vướng mắc hạn chế, đưa ra được những giải pháp nâng cao hiệu quả việc bảo đảm QCN của người bị tạm giữ, tạm giam trong TTHS Việt Nam. Thông qua đó, góp phần hoàn thiện các quy định của BLTTHS.

  pdf123p badbuddy06 04-03-2022 4 2   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lí luận và thực tiễn về bảo vệ quyền con người trong TTHS đặc biệt là bảo vệ quyền của người bị tạm giữ, tạm giam từ thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam theo các quy định của BLTTHS, luận văn làm sáng tỏ những vấn đề còn vướng mắc hạn chế của BLTTHS 2003, những vấn đề từ thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền của người bị tạm giữ, tạm giam trong TTHS Việt Nam.

  pdf79p badbuddy01 29-01-2022 5 1   Download

 • Quyết định số 501/QĐ-VKSTC về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

  doc26p daovanmanh_123 03-03-2018 47 3   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lí luận và thực tiễn về bảo đảm QCN trong TTHS đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) luận văn nhằm làm sáng tỏ những vướng mắc hạn chế, đưa ra được những giải pháp nâng cao hiệu quả việc bảo đảm QCN của người bị tạm giữ, tạm giam trong TTHS Việt Nam. Thông qua đó, góp phần hoàn thiện các quy định của BLTTHS.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 118 7   Download

 • Quyết định số 1415/QĐ-BNN-CB về quy chế kiểm tra, giám sát việc mua tạm giữ lúa, gạo hè thu năm 2013

  pdf8p tuyetroimuahe123 13-03-2014 53 1   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính...

  pdf4p tapuaxinhdep 19-05-2013 96 3   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù số 01/2007/UBTVQH ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành...

  pdf5p tapuaxinhdep 19-05-2013 72 4   Download

 • Bắt, tạm giữ, tạm giam và giám sát bị can, bị cáo chưa thành niên Nhìn chung, các quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp thực hiện các hoạt động này là khá toàn diện. Ngoài các chế độ bảo vệ sức khoẻ cho người lao động nói chung, pháp luật lao động còn quy định doanh nghiệp phải thực hiện các chế độ bảo vệ sức khoẻ đối với lao động đặc thù là phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có đặc điểm riêng về tâm sinh lí, sức khoẻ cũng được bình...

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 74 7   Download

 • Sự cần thiết của tính quyền lực nhà nước trong quan hệ pháp luật tố tụng hình sự và việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong quá trình này là tất yếu bởi đây là điều kiện không thể thiếu để các cơ quan tiến hành tố tụng có thể đạt được mục đích quy định tại Điều 1 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS). Do đó, khi tham gia vào quá trình tố tụng hình sự, một số chủ thể của quá trình này, nhất là người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam,...

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 53 6   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 VÀ ĐIỀU 28 CỦA QUY CHẾ VỀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/1998/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ

  doc4p datqueqp 05-04-2011 184 20   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 VÀ ĐIỀU 28 CỦA QUY CHẾ VỀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/1998/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ...

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 177 35   Download

 • Thông tư số 01/TT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, tổ chức phòng chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam do Bộ nội vụ- Quốc phòng-Tài chính-Y tế ban hành

  pdf4p lawqds5 09-12-2009 79 1   Download

 • Nghị định số 89/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttyt10 30-11-2009 186 15   Download

 • Nghị định số 98/2002/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawtttotung2 29-10-2009 188 17   Download

 • Quyết định 116/2002/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawtttotung2 29-10-2009 76 6   Download

 • Quyết định 179/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ

  doc1p vanson 19-08-2009 71 2   Download

 • Chủ yếu là cơ sở huấn luyện được giám sát, với đối tượng phục vụ chính là trẻ em và chuyên về một lãnh vực cụ thể, trong đó bao gồm, nhưng không giới hạn tới các hoạt động như múa, kịch nghệ, âm nhạc hoặc tôn giáo. Diện ngoại lệ trong trường hợp này chỉ áp dụng cho thời gian trẻ em tham gia huấn luyện;

  pdf50p anhtuyet 10-06-2009 237 37   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế về tạm giữ tạm giam
p_strCode=quychevetamgiutamgiam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2