intTypePromotion=3

Quy chế xét tặng huy hiệu

Xem 1-2 trên 2 kết quả Quy chế xét tặng huy hiệu
  • Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế xét tặng huy hiệu “vì sự nghiệp xây dựng thủ đô”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

    doc7p daoquocmanh28 13-12-2017 12 0   Download

  • Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy chế xét tặng huy hiệu “vì sự nghiệp xây dựng Thủ Đô”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

    doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 12 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy chế xét tặng huy hiệu
p_strCode=quychexettanghuyhieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản