Quy định chính sách bồi thường

Xem 1-20 trên 128 kết quả Quy định chính sách bồi thường
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

  pdf80p mungtetmoi 21-01-2013 25 4   Download

 • Quyết định số: 27/2014/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư và chi trả, quản lý tiền bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư trường bắn quốc gia khu vực 1 ban hành kèm theo quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 và quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang áp dụng đối với 48 hộ dân thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn.

  pdf6p connhangheo91 28-06-2014 19 0   Download

 • Quy định này quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trên cơ sở Luật đất đai năm 2003 và các văn bản sau đây: Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định 181/2004/NĐ-CP)...

  doc36p trankimoanhhv 13-08-2012 144 29   Download

 • Giải phóng mặt bằng là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân cư trên một phần đất nhất định được quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công trình mới.

  doc31p hoangsialam 26-04-2010 687 304   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf49p inoneyear2 24-03-2010 296 33   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf81p inoneyear2 22-03-2010 62 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI TÀI SẢN VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf33p coolandclean 22-05-2012 21 3   Download

 • Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND Sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình.

  pdf3p 0162987154 16-11-2017 4 0   Download

 • Dưới đây là bài giảng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt những nội dung về Luật Đất đai năm 2013; những thay đổi cơ bản về quy định thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; những thay đổi cơ bản về quy định thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

  ppt18p thuytrang_8 19-09-2015 83 24   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf33p abcdef_42 01-11-2011 79 11   Download

 • Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND về quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn khu kinh tế Nhơn Hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

  pdf28p lawbds3 06-11-2009 49 5   Download

 • Đất đai là tài nguyên quý giá của quốc gia, là tư liệu quan trọng để sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội loài người. Do tính chất đặc thù của đất đai là loại hàng hoá đặc biệt, có vị trí cố định, không tăng lên về số lượng nên việc bảo vệ, quản lý và sử dụng đất có hiệu quả đã và đang được các nước trên thế giới xem trọng và được quản lý, bảo vệ bằng pháp luật như: Hiến pháp, Luật Đất đai, các văn bản dưới luật....

  pdf103p usvic84 08-05-2013 118 63   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2010/QĐ-UBND NGÀY 16/3/2010 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf28p meoconlylom 13-07-2011 60 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf19p mitthai 25-05-2012 60 6   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------Số: 05/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Sóc Trăng, ngày 12 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÁC CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT HOẶC LÀM HẠN CHẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ...

  pdf8p cucaibanhchung 01-06-2010 85 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, CHI PHÍ DI DỜI MỒ MẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

  pdf15p ngu_mieu 24-10-2012 29 4   Download

 • Quyết định số: 13/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;.. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf71p ngochuyen1234567 23-10-2015 63 4   Download

 • Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  pdf40p lawttnh11 13-11-2009 27 3   Download

 • Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  pdf43p lawvhxh2 16-11-2009 74 3   Download

 • Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu kinh tế Nhơn Hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

  pdf2p lawbmhc11 24-11-2009 34 3   Download

Đồng bộ tài khoản