intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định cho vay bằng ngoại tệ

Xem 1-20 trên 29 kết quả Quy định cho vay bằng ngoại tệ
 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

  pdf7p kisyodau 03-06-2011 95 12   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

  pdf4p coolandclean 21-05-2012 48 3   Download

 • Chỉ trong vòng hơn một tuần, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 2 thông tư liên quan đến quản lý ngoại hối, đó là Thông tư 03 về cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng và Thông tư 07 quy định trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đã làm cho giá USD tại các ngân hàng liên tục tăng trong mấy ngày qua. Mặc dù còn hơn một tháng nữa cả hai Thông tư này mới bắt đầu được áp dụng, song ngay lập tức, thị trường ngoại hối đã có phản...

  pdf2p bibocumi14 08-11-2012 77 1   Download

 • Thông tư số 29/2013/TT-NHNN Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

  pdf6p kimcang111 31-03-2014 36 0   Download

 • Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf2p lawdt6 02-12-2009 96 7   Download

 • Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 ngày 21/9/2000 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

  pdf2p lawdt6 02-12-2009 65 5   Download

 • Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf2p lawdt9 02-12-2009 51 3   Download

 • Để tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ, chuyển từ quan hệ huy động - cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ mua - bán bằng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ (USD) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 27 3   Download

 • THÔNG TƯ VỀ BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2008/QĐ-NHNN NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

  pdf2p caucathadieu 27-04-2010 131 24   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  pdf3p kisyodau 03-06-2011 83 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI VƯỢT DỰ TRỮ BẮT BUỘC BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI BẰNG NGOẠI TỆ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf2p denlong_do 27-10-2011 122 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO VAY NGẮN HẠN BẰNG NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf2p hoacuc_tim 18-07-2012 60 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của nhtm: sửa đổi hợp đồng bảo lãnh vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meoconmengu 17-02-2011 115 3   Download

 • Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, đã đưa ra các nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đối với các khoản vay đầu tư cho tài sản dở dang. Việc hiểu và vận dụng các nguyên tắc này có những khó khăn nhất định. Bài viết dưới đây tác giả sẽ đưa ra những vận dụng cụ thể các nguyên tắc đã được quy định trong các chuẩn mực kế toán quốc tế trên.

  pdf3p vivientiane2711 01-07-2020 18 0   Download

 • Những năm đầu thập kỷ 70, phần lớn các nước áp dụng chính sách kiềm chế tài chính nội địa (thậm chí các quốc gia công nghiệp) quoc gia cong nghiệp). Nội dung: Kiểm soát lãi suất, quy mô tín dung.,Cấm giao dịch những khoản tiền gởi và cho vay bằng ngoại tệ. Kiểm soát dòng chảy vốn và thị trường vốn , Khu vực ngân hàng chủ yếu thuộc sở hữu nhà nước . Chính phủ thực hiện chính sách tín dụng chỉ định: những ngành nghề ưu tiên nhận tín dụng với lãi suất thực thấp (âm)…...

  pdf38p thuytinh_den 11-07-2010 258 119   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở GD, Giám đốc Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, ...

  pdf4p meoconmengu 17-02-2011 147 8   Download

 • Quyết định 1035/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt

  doc16p mynuong 19-08-2009 75 6   Download

 • Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC về việc công bố mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án vay vốn bằng ngoại tệ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawdt2 02-12-2009 69 1   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN PHỤC VỤ MỘT SỐ LĨNH VỰC, NGÀNH KINH TẾ

  pdf3p hoacuc_tim 18-07-2012 99 6   Download

 • securities” - một sản phẩm tài chính phái sinh được đảm bảo bằng những hợp đồng cho vay bất động sản có thế chấp. Các ngân hàng, các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư cùng các quỹ hưu trí đã tranh nhau mua các hợp đồng này do họ đã bị che đi bởi một bức màn vô hình do các tổ chức giám định hệ số tín nhiệm

  pdf10p xingau5 20-08-2011 95 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định cho vay bằng ngoại tệ
p_strCode=quydinhchovaybangngoaite

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2