intTypePromotion=3

Quy định dự trữ bắt buộc

Xem 1-20 trên 21 kết quả Quy định dự trữ bắt buộc
 • Đề tài Quy định pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hối nhằm trình bày các nội dung chính: lý do về quy định dự trữ bắt buộc, tác động của dự trữ bắt buộc, quy định pháp luật về quản lý tiền tệ.

  pdf27p canon_12 31-03-2014 66 9   Download

 • Dự trữ bắt buộc, hay tỷ lệ dự trữ bắt buộc là một quy định của ngân hàng trung ương về về tỷ lệ giữa tiền mặt và tiền gửi mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính thanh khoản. Các ngân hàng có thể giữ tiền mặt cao hơn hoặc bằng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc nhưng không được phép giữ tiền mặt ít hơn tỷ lệ này.

  doc56p 069189 13-03-2010 1070 357   Download

 • Nội dung của đề tài Tìm hiểu về công cụ dự trữ bắt buộc và việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân nhà nước Việt Nam thông qua công cụ dự trữ bắt buộc trong thời gian qua nhằm nêu lý luận về cơ chế tác động của dự trữ bắt buộc, chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước thông qua công cụ dự trữ bắt buộc thời gian qua.

  pdf15p wave_12 08-04-2014 316 92   Download

 • Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc4p sontinh 18-08-2009 293 85   Download

 • Hoạt động NH ngày càng phát triển thì vấn đề quản lý tiền DT đặc biệt là dự trữ bắt buộc(DTBB) càng trở nên đa dạng từ thao tác nghiệp vụ đến tổ chức thực hiện quy định DTBB đối với các NH. Trong quá trình phát triển của hệ thống NH hai cấp,công cụ DTBB được sử dụng rất khác nhau ở các nước thích ứng với các điều kiện kinh tế cụ thể của từng nước và mục tiêu sử dụng nhưng nhìn chung công cụ này rất quan trọng đối với hệ thống NH. Tiền DT...

  pdf31p tiencuong 17-07-2009 654 249   Download

 • Quyết định 260/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng"

  doc4p nguyetnga 19-08-2009 76 9   Download

 • Hoạt động của Ngân hành phát triển không vì mục đích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Ngâ n hàng phát triển được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

  pdf37p chopchop1122 19-03-2013 119 27   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TRỮ BẮT BUỘC BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  pdf2p caucathadieu 27-04-2010 413 75   Download

 • Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf9p lawktkt3 25-10-2009 199 45   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  pdf3p kisyodau 03-06-2011 78 11   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ DỰ TRỮ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 581/2003/QĐ-NHNN NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf3p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 70 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI VƯỢT DỰ TRỮ BẮT BUỘC BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI BẰNG NGOẠI TỆ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf2p denlong_do 27-10-2011 108 7   Download

 • Dự trữ bắt buộc là phần tiền gửi mà các NHTM phải đưa vào dự trữ theo luật định. Mức dự trữ bắt buộc cao hay thấp phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ bắt buộc – do NHNN quy định trong từng thời kỳ. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ phần trăm trên lượng tiền gửi mà các ngân hàng trung gian huy động được, phải để dưới dạng dự trữ”.

  ppt43p glasses224 01-05-2010 719 263   Download

 • Mục tiêu cơ bản của áp chế tài chính:Tài trợ thâm hụt ngân sách, tạo điều kiện tiếp cận vốn cho các ngành ưu tiên Các biện pháp áp chế tài chính chủ yếu: nhà nước quy định trần lãi suất tiền gửi/ cho vay của ngân hàng, nhà nước quy định dự trữ bắt buộc cao đối với các ngân hàng, nhà nước yêu cầu ngân hàng cấp tín dụng chỉ định, nhà nước sở hữu và/hoặc quản lý ngân hàng thương mại, nhà nước hạn chế sự gia nhập ngành tài chính, nhà nước hạn ...

  pdf8p hoangdung 15-03-2009 589 210   Download

 • Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành.

  doc17p mynuong 19-08-2009 187 56   Download

 • Quyết định 1048/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi bàng VNĐ tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng có số dư tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc dưới 500 triệu đồng, của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và của Ngân hàng Chính sách xã hội

  doc1p sontinh 18-08-2009 167 42   Download

 • Phương pháp không phong tỏa: Theo phương pháp này Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc và các ngân hàng thương mại chủ động việc dự trữ bắt buộc theo tỷ lệ quy định. Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra việc chấp hành dự trữ của các ngân hàng thương mại. Điểm đáng chú ý của phương pháp này là các ngân hàng thương mại có thể gửi số tiền này tại ngân hàng thương mại nhưng không bị phong tỏa.

  pdf10p samsung5 24-10-2011 49 3   Download

 • Để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát chỉ trong 3 tuần đầu của tháng 2 năm 2008 các NHTM, đã phải thực hiện đồng thời 4 quyết định về thắt chặ tiền tệ của NHNN: Quyết định tăng dự trữ bắt buộc từ 10% lên 11% đồng thời mở rộng thêm tiền gửi dự trữ bắt buộc. Phát hành 20300 tỷ đồng tín phiếu NHNN bắt buộc. 3 NHTM nhà nước có quy mô lớn nhất mỗi ngân hàng phải mua đến 3000 tỷ đồng.

  doc2p dangtien2806 05-12-2010 278 102   Download

 • Thông thường lượng tiền này được quy định tương đương với một tỷ lệ nào đó tiền gửi vào ngân hàng thương mại, gọi là tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

  pdf5p cravenb 24-01-2011 79 26   Download

 • Về nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính Chúng ta đều biết kính trọng, yêu thương là những phạm trù tình cảm, nằm sâu trong ý thức mỗi người, chỉ đạo đức mới có thể tác động đến. Pháp luật không thể cho phép hay bắt buộc người này phải yêu thương, quý trọng người khác.

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 50 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy định dự trữ bắt buộc
p_strCode=quydinhdutrubatbuoc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản