Quy định giết mổ

Xem 1-20 trên 54 kết quả Quy định giết mổ
 • Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 33 /2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  doc20p hovantoai 11-03-2013 115 17   Download

 • Lò giết mổ gia súc là nơi chuyên thực hiện việc giết mổ các loại gia súc để chia tách, lấy các phần thịt và các phần có giá trị của đối tượng giết mổ để cung cấp thịt cho người dân. Hiện nay, phần lớn các cở sở là giết mổ thủ công, chỉ một số ít tại các thành phố lớn áp dụng quy trình công nghệ nhưng cũng chưa triệt để nên dẫn tới môi trường xung quanh các cơ sở bị ô nhiễm nặng nề. Các lò mổ thường tập trung ở khu đông dân cư nên các...

  ppt7p tiendat_cg 26-09-2013 124 32   Download

 • Tài liệu "Chương V: Thịt" trình bày về Thịt nguyên liệu và một số quy trình giết mổ gia súc, gia cầm; thành phần và cấu trúc của thịt; biến đổi hóa sinh ở thịt sau giết mổ, màu sắc của thịt và một số phương pháp ổn định màu sắc thịt, phân loại chất lượng thịt, cấu trúc của thịt và ảnh hưởng của sự nấu nướng đến cấu trúc, khả năng giữ nước của thịt.

  pdf53p dinhnam830 07-10-2014 182 63   Download

 • Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf9p lawdt1 02-12-2009 57 7   Download

 • Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn Hà Nội ban hành tại quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p lawdt2 02-12-2009 53 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2010-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

  pdf4p caucathadieu 27-04-2010 50 4   Download

 • Quyết định số 101/2000/QĐ-BNN-TY về việc ban hành Quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật, thẻ kiểm tra vệ sinh thú y và chế độ cấp phát, sử dụng đối với bác sĩ kỹ thuật viên thú y làm công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thon ban hành

  pdf6p lawbmhc10 24-11-2009 62 3   Download

 • Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND về một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawdt3 02-12-2009 48 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VẬN CHUYỂN, GIẾT MỔ, CHẾ BIẾN, BUÔN BÁN GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THUỶ SẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

  pdf11p quadau_haudau 28-01-2011 43 3   Download

 • Quyết định số 35/2003/QĐ-UB về qui chế hoạt động của Ban chỉ đạo Thành phố về tổ chức sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến rau quả; giết mổ gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf6p lawdt6 02-12-2009 40 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2010-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

  pdf3p caucathadieu 28-04-2010 90 2   Download

 • Quyết định 3263/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

  pdf18p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 24 1   Download

 • Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chăn nuôi, cơ sở giết mổ, gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  doc12p daovanmanh_123 03-03-2018 4 1   Download

 • Thịt gia súc và gia cầm là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt nhất, vì trong thành phần của nó có chứa một lượng lớn các protein hoàn thiện, chất béo, khoáng và một số các vitamin cần thiết cho hoạt động sống bình thường của con người. Thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt rất đa dạng. Mỗi vùng dân cư có phương pháp chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt theo thói quen và khẩu vị riêng.

  pdf149p peheo_1 31-07-2012 741 384   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦM

  pdf19p chubebandiem 17-12-2010 102 19   Download

 • Quyết định số 48/2005/QĐ-BNN về việc quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf24p lawttyt5 30-11-2009 97 12   Download

 • Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh9 19-11-2009 97 9   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ LỢN

  pdf19p chubebandiem 17-12-2010 104 9   Download

 • Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội

  pdf5p tadinhphong 23-10-2009 75 8   Download

 • Pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về thú y quy định về phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; hành nghề thú y.

  pdf20p abcdef_42 01-11-2011 52 7   Download

Đồng bộ tài khoản