intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định luật luật khen thưởng

Xem 1-20 trên 609 kết quả Quy định luật luật khen thưởng
 • Tờ trình đề nghị khen thưởng (hoặc phong tặng) cấp nhà nước 2 là mẫu tờ trình được lập ra để đề nghị về việc khen thưởng cấp nhà nước trong các trường hợp cá nhân hay tập thể có các thành tích được ghi nhận khi công tác theo quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p letinh1256 26-12-2022 7 1   Download

 • Quyết định số 5335/2021/QĐ-BYT ban hành đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 21 1   Download

 • Quyết định số 252/2021/QĐ-BTP ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021. Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc8p hoadaquy852 16-02-2022 11 1   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về công tác thi đua, khen thưởng; hệ thống hóa và đánh giá khái quát pháp luật về thi đua, khen thưởng từ năm 1945 đến nay, trong đó đi sâu phân tích, đánh giá những quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng; đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay.

  pdf108p badbuddy03 22-02-2022 18 5   Download

 • Quyết định số 4996/2021/QĐ-BGDĐT ban hành về việc ban hành quy chế bình chọn “nhà giáo tiêu biểu của năm”. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Giáo dục và Đào tạo;

  doc5p hoadaquy852 16-02-2022 30 1   Download

 • Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tạo hành lang pháp lý ngà càng hoàn thiện để tổ chức tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf110p thewizardofoz 28-08-2021 25 3   Download

 • Tài liệu trình bày thống nhất quy trình xét Thi đua, Khen thưởng tại Bệnh viện Bạch Mai nhằm đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức trong Bệnh viện theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; áp dụng đối với tất cả các cán bộ, viên chức và các đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tham gia các phong trào thi đua tại Bệnh viện.

  pdf15p angicungduoc11 18-04-2021 34 2   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ các khía cạnh lý luận xung quanh về pháp luật thi đua, khen thưởng. Nghiên cứu pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng để có được các đánh giá thực trạng pháp luật về thi đua, khen thưởng. Xác định quan điểm và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về lĩnh vực này.

  pdf26p ocxaodua999 13-04-2021 23 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích những quan niệm, tư tưởng trong việc xây dựng hệ thống kiểm soát quyền lực nhà nước ở thời Hậu Lê và xác định cơ chế kiểm soát quyền lực dưới thời Hậu Lê. Chính sách kiểm soát quyền lực dưới thời Hậu Lê được tiến hành trên cơ sở những giá trị về quyền lực của Nho giáo, các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống xử phạt, khen thưởng rõ ràng.

  pdf11p vicoachella2711 22-10-2020 20 1   Download

 • Đánh giá công chức được xem là một quy trình quan trọng trong hoạt động quản lý công chức bởi kết quả đánh giá công chức là cơ sở giúp các cơ quan, đơn vị biết được năng lực, phẩm chất của từng công chức, từ đó mới có thể bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức. Bài viết trình bày quy trình đánh giá công chức theo quy định của pháp luật hiện hành, những hạn chế bất cập của quy trình đánh giá công chức hiện nay.

  pdf8p viankanra2711 11-09-2020 44 3   Download

 • Tài liệu sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc và chỉ dẫn cơ bản nhất về các vấn đề liên quan đến: học tập, nghiên cứu khoa học, chế độ chính sách, học bổng, khen thưởng, kỷ luật, các quy định và nội quy của Nhà trường, công tác phát triển Đảng, các hoạt động đoàn thể…

  pdf35p trinhthamhodang6 07-07-2020 51 1   Download

 • Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ban hành việc Bãi bỏ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  doc1p ngaohaicoi999 26-06-2020 9 0   Download

 • Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ban hành việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  doc3p ngaohaicoi999 26-06-2020 7 0   Download

 • Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ban hành quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  doc10p tomtit999 12-06-2020 42 1   Download

 • Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc9p tomtit999 12-06-2020 5 0   Download

 • Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ban hành về việc Sửa đổi một số nội dung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi.

  doc3p tomtit999 11-06-2020 24 0   Download

 • Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND này quy định về tên Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc3p tommuni999 10-06-2020 7 0   Download

 • Nghị quyết số 05/2019/HĐND ban hành về việc Phát triển Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chính sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

  doc7p cuahoangde999 05-06-2020 30 0   Download

 • Hướng dẫn mới nhất về chính sách ưu đãi và chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Luật thi đua, khen thưởng và văn bản hướng dẫn thực hiện, quy định mới về thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật trong ngành Giáo dục - Đào tạo, quy định mới về giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf121p vitsunade2711 02-06-2020 30 1   Download

 • Quyết định 1786/2019/QĐ-TLĐban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”. Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  doc7p cotithanh999 05-05-2020 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định luật luật khen thưởng
p_strCode=quydinhluatluatkhenthuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2