Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định ngân sách nhà nước

Xem 1-20 trên 2204 kết quả Quy định ngân sách nhà nước
 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Thành phố Đà Nẵng" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về chi tiêu ngân sách nhà nước, những quy định về quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước trên cơ sở Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính có liên quan; phân tích thực trạng về quản lý chi ngân sách nhà nước của thành phố Đà Nẵng.

  pdf101p bigdargon02 10-11-2022 7 2   Download

 • Đề tài "Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn Quy Nhơn" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về phát triển kinh tế hộ gia đình; thực trạng phát triển kinh tế hộ gia đình; giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình.

  pdf126p bigdargon02 10-11-2022 3 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng mô hình VAR phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và dự báo lạm phát Việt Nam dự báo lạm phát quý II/2022 tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả cho rằng, Chính phủ cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động và linh hoạt trong điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý; kiểm soát tốt tác động của cú sốc tâm lý đến tiêu dùng.

  pdf12p vilexus 28-09-2022 15 1   Download

 • Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11). Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p britaikridanik 24-06-2022 33 5   Download

 • Chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục luôn được quan tâm, có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các quốc gia đang phát triển. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích quy trình quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục, đề xuất một số hàm ý quản trị cho việc phát triển hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục đúng theo quy định và đạt hiệu quả cao.

  pdf18p vipatriciawoertz 02-06-2022 39 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách của nhà nước về phòng, chống mua bán người; Quy định quốc tế về ngăn ngừa, hợp tác phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán; Một số mô hình điểm về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf53p viginnirometty 04-05-2022 38 10   Download

 • Trong phạm vi bài viết này tác giả phân tích những nội dung cơ bản về tội phạmin, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; thực trạng tội phạm in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện pháp luật về tội phạm tội phạm in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 26 2   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu về những kết quả nổi bật đạt được trong quý I/2021 và định hướng điều hành chính sách tiền tệ, cũng như hoạt động ngân hàng trong những tháng tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 21 3   Download

 • Việc sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quốc gia, với phạm vi tác động rộng lớn và được sử dụng chủ yếu cho các nhu cầu có tính chất toàn xã hội. Nghiên cứu này phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động thu ngân sách nhà nước, những hạn chế của pháp luật về thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, qua đó đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về thu ngân sách một cách hiệu quả, đảm bảo tăng nguồn thu và giúp tăng cường công tác quản lý thuế dễ dàng, thuận lợi hơn.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 25 2   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu là phân tích các quy định pháp luật về ngân sách cấp xã một các đầy đủ và chi tiết, trên cơ sở đó tìm ra những hạn chế của pháp luật hiện hành và đề xuất các giải pháp góp phần bổ sung, hoàn thiện pháp luật về ngân sách cấp xã. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf107p badbuddy07 11-03-2022 17 1   Download

 • Quyết định số 150/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc17p hoalanvender 25-02-2022 11 1   Download

 • Quyết định số 371/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc20p hoalanvender 25-02-2022 15 1   Download

 • Quyết định số 1355/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế. Căn cứ vào Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 cửa Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc9p hoalanvender 25-02-2022 19 1   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành luật cũng như các chuyên ngành kinh tế nhóm tác giả đã biên soạn cuốn Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam. Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam được biên soạn là tài liệu chính thức dùng cho sinh viên ngành Luật học, Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật, Đại học Huế học tập và nghiên cứu.

  pdf240p cucngoainhan7 23-02-2022 32 7   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu có hệ thống các vấn đề lý luận về phân cấp quản lý NSNN, các quy định của pháp luật thực định về phân cấp quản lý NSNN, thực tế áp dụng phân cấp quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Nam Định, luận văn nhằm mục đích làm sáng tỏ các cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện khung pháp luật về phân cấp quản lý NSNN, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc phân cấp quản lý NSNN tại địa bàn tỉnh Nam Định.

  pdf111p badbuddy03 22-02-2022 14 3   Download

 • Quyết định số 163/2021/QĐ-BCT Ban hành “Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021”. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc23p hoadaquy852 16-02-2022 11 1   Download

 • Quyết định số 71/2021/QĐ-BTP ban hành chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc40p hoadaquy852 16-02-2022 13 1   Download

 • Quyết định số 983/2021/QĐ-BTP ban hành về việc ban hành kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  doc13p hoadaquy852 16-02-2022 15 1   Download

 • Quyết định số 990/2021/QĐ-BTP ban hành về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 13 1   Download

 • Quyết định số 1706/2021/QĐ-BTP ban hành về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 15 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định ngân sách nhà nước
p_strCode=quydinhngansachnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2