intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định phân loại nợ

Xem 1-20 trên 145 kết quả Quy định phân loại nợ
 • Trước khi quyết định 493 ra đời thì 2 quyết định 297 và 488 về trích lập dự phòng rủi ro đã được áp dụng. Nhưng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và sự đa dạng của các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thì hai quyết định được ví như hai "chiếc áo" đã trở nên quá chật và lỗi mốt

  pdf26p muathi2013 10-05-2013 83 20   Download

 • Bài viết Đánh giá nợ xấu theo quy định Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế trình bày cách phân loại nợ và trích lập dự phòng theo các quy định Việt Nam hiện hành và so sánh quan điểm về nợ xấu, cách phân loại nợ, trích lập dự phòng ở các quốc gia trên thế giới và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 62 5   Download

 • Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 22 tháng 4 năm 20005 về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

  pdf20p hobichngoc 17-10-2009 2517 498   Download

 • Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

  doc23p sontinh 18-08-2009 1154 246   Download

 • Thông tư quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

  doc14p giangacd 22-06-2010 307 60   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LOẠI NỢ ĐỐI VỚI NỢ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH KỲ HẠN TRẢ NỢ, GIA HẠN NỢ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf2p mitthai 26-05-2012 336 19   Download

 • Sau khi học xong chương 4 Kế toán nợ phải trả này sinh viên có khả năng: Nhận biết và phân loại được nợ phải trả trong doanh nghiệp, nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán nợ phải trả trong DN, nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nợ phải trả doanh nghiệp.

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 48 3   Download

 • Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của thống đốc ngân hàng nhà nước.

  doc9p trongthuy 18-08-2009 3452 429   Download

 • Quyết định này sửa đổi bổ sung thêm Quy định về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng trong QD_493_NHNN_ngay_22_4_2005

  doc8p anhvu 19-03-2009 395 117   Download

 • CHỦ ĐỀ 6 PHÂN PHỨC HỢP 1. Định nghĩa Phân phức hợp là loạ i phân có chứa trong thành phầ n từ 2 hoặc nhiều hơn các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Hiệ n nay, trên thị trường rất phổ biế n các loại phân phức hợp mà trong thành phần của nó ngoài các nguyên tố dinh dưỡng còn cả chất kích thích sinh trưởng hoặc các loại thuốc hóa học bảo vệ thực vật (thuốc trừ cỏ). 2. Phân loại phân phức hợp 2.1. Phân loại theo tính chất cơ lý  Dạng...

  pdf26p samsara69 08-05-2011 276 103   Download

 • QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT Thanh dẫn phải có hộp bảo vệ, có lỗ khoan thông gió đường kính không quá 6 mm. Trong các gian dễ nổ, hộp bảo vệ phải làm bằng kim loại và chỉ được tháo mở bằng khóa. Trong các gian dễ cháy cấp n-I, n-II thì các hộp bảo vệ phải thuộc loại chống bụi.

  pdf24p happyday_1212 25-01-2011 158 53   Download

 • Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng tăng, dữ liệu phát sinh từ hoạt động quản lý, kinh doanh, sản xuất của các công ty, tổ chức ngày càng nhiều. Các công ty, tổ chức cần phải nhanh chóng đưa ra các quyết định bằng cách xử lý nhiều yếu tố với quy mô và tính phức tạp ngày càng tăng. Để có quyết định chính xác nhất, người quản lý thường thực hiện việc dự đoán hay phân loại vấn đề cần giải quyết trước khi ra quyết định. ...

  pdf26p and_12 08-08-2013 94 24   Download

 • Các gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. khi giảm phân các cặp NST tương đồng phân li về các giao tử một cách độc lập và tổ hợp tự do với NST khác cặp→ kéo theo sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen trên nó Sự phân li của NST theo 2 trường hợp với xác suất ngang nhau nên tạo 4 loại gtử với tỉ lệ ngang nhau Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong qt thụ tinh...

  pdf6p heoxinhkute10 05-01-2011 272 19   Download

 • - Hiểu một cách đơn giản, nợ xấu phát sinh khi người đi vay sử dụng nguồn vốn không có hiệu quả dẫn đến việc khó có khả năng thanh toán khoản nợ cho ngân hàng. - Theo quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng” quy định "Nợ xấu" (NPL) là các khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5 quy định tại Điều 6 hoặc Điều 7 Quy định này....

  doc21p hendiv 25-08-2013 100 19   Download

 • Chủ tịch HĐQT một NHTM cổ phần nhận định, sử dụng DPRR là một trong các biện pháp kỹ thuật để xử lý nợ xấu nhanh nhất. Theo Quyết định 493/2005/QĐNHNN của NHNN quy định về phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, các tổ chức tín dụng (TCTD) phải trích lập và duy trì DPRR tín dụng chung và DPRR cụ thể. Trong đó, DPRR chung là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất chưa xác định được trong quá trình phân loại nợ, trích...

  pdf3p bibocumi20 15-12-2012 68 15   Download

 • Luận án trình bày các nội dung: phân tích làm rõ các tiêu chí phân loại nợ xấu, vai trò của các chủ thể tham gia mua bán nợ xấu, giá mua bán nợ xấu, phương thức mua bán nợ xấu, công cụ thanh toán trong quan hệ mua bán nợ xấu. Đánh giá thực trạng pháp luật về mua bán nợ xấu từ hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về mua bán nợ xấu từ hoạt động cho vay.

  pdf203p dungmaithuy 17-09-2019 45 12   Download

 • Hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng và cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu năm 2013: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy trình xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng, chế độ kế toán chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng, quy định pháp luật về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, quy định pháp luật về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất nhập khẩu của các tổ chức tín dụng ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf267p violympus 12-03-2019 69 8   Download

 • Quyết định số 51/2005/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các dự án thuộc các Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các dự án thuộc các...

  pdf2p lawdt4 02-12-2009 80 2   Download

 • Quyết định số 304/2003/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ vay vốn đầu tư phát triển các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt5 02-12-2009 48 2   Download

 • Hối phiếu nhận nợ là giấy tờ có giá do ngư−ời phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Câu 66. Nội dung của hối phiếu nhận nợ được quy định thế nào? Điều 53 quy định: Hối phiếu nhận nợ có các nội dung sau: a) Cụm từ “ Hối phiếu nhận nợ” được ghi trên mặt trước của hối phiếu nhận nợ; b) Cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền...

  pdf11p zues08 06-07-2011 338 166   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1188 lượt tải
320 tài liệu
1061 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định phân loại nợ
p_strCode=quydinhphanloaino

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2