Quy định quản lý và sử dụng mẫu cây

Xem 1-13 trên 13 kết quả Quy định quản lý và sử dụng mẫu cây
 • Thông tư 41/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng

  doc9p 1huutri 06-08-2009 222 8   Download

 • Thông tư 41/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng

  doc0p 1huutri 06-08-2009 122 6   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn đề nghị được khai thác, sử dụng và trao đổi nguồn gen cây trồng lâm nghiệp

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 68 6   Download

 • Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf9p lawttnh5 12-11-2009 49 4   Download

 • Với phương án này quy hoạch sử dụng đất Nông ngư nghiệp của huyện Cù Lao Dung đáp ứng các mục tiêu sau: 3.1 Mục tiêu * Mục tiêu tổng quát: Duy trì diện tích quy hoạch của các loại đất lâm nghiệp và loại đất ngoài nông nghiệp. Giữ ổn định diện tích trồng cây ăn trái theo hướng phát triển vườn vùng cù lao theo định hướng pháp triển của huyện. Giữ diện tích mía và màu ở mức thấp do thị trường đầu ra không ổn định.

  pdf19p miyxaohaisan 24-05-2011 213 66   Download

 • Nhiều kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đã khẳng định vai trò của phụ phẩm nông nghiệp trong việc tăng năng suất cây trồng, cải thiện hàm lượng hữu cơ và độ phì nhiêu đất. Do đô thị hóa và dân số tăng, chăn nuôi hộ gia đình giảm nên nhiều nơi không đủ phân bón cho cây trồng, làm suy giảm độ phì nhiêu đất

  ppt16p hoamoclan_ts90 09-10-2012 47 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ HOA MÀU, CÂY TRÁI VÀ VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.

  pdf2p giaythethao 05-10-2012 49 5   Download

 • Chu trình kiểm toán này thể hiện phương pháp luận chung nhất trong việc thực hiện và quản lý một cuộc kiểm toán BCTC nhằm đạt được mục tiêu của cuộc kiểm toán là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng BCTC thông qua việc KTV đưa ra ý kiến về sự trung thực và hợp lý của BCTC, trên các khía cạnh trọng yếu, không còn chứa đựng các sai sót mà chưa được phát hiện ra, phù hợp với quy định về lập và trình bày BCTC và các quy định pháp lý có liên quan....

  xls5p meomail06 15-04-2011 393 151   Download

 • CHƯƠNG 1 Tổng quan về khai phá dữ liệu I. Khai phá dữ liệu (Data Mining) Khai phá dữ liệu (Data mining) là một khái niệm ra đời vào những năm cuối của thập kỷ 80. Nó bao hàm một loạt các kỹ thuật nhằm phát hiện ra các thông tin có giá trị tiềm ẩn trong các tập dữ liệu lớn trong thực tế.

  pdf31p 201630589 23-03-2013 106 46   Download

 • Kế hoạch phát triển các khu dân cư cũng như tốc độ đô thị hoá cao nên đất nông nghiệp và đất trồng cây hoa màu dần chuyển thành đất ở, làm diện tích cũng như quỹ đất ở tăng. Do đó, tình hình đăng ký chuyển quyền sử dụng đất tại đây cao nhất chủ yếu là các hộ tái định cư, các hộ mới từ nơi khác đến (cả trong và ngoài nước). + Đối với phường Thanh Khê Tây, từ khi đường Nguyễn Tất Thành hình thành nên thì quỹ đất cũng tăng lên: đất dự án,...

  pdf10p ttcao2 28-07-2011 46 6   Download

 • Quyết định 34/2013/QĐ-UBND về Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

  pdf21p nanghonghoang 26-03-2014 33 0   Download

 • Hiệu chuẩn kỹ thuật Chương này bao gồm các cuộc thảo luận lý thuyết và thực tế về những phức tạp của hiệu chuẩn. Nó đặc biệt nhấn mạnh đến tình huống mà các kiến ​​thức về kỹ thuật hiệu chuẩn là một điều kiện tiên quyết cho an toàn lấy mẫu.

  pdf12p tuongmatdo 12-12-2011 38 7   Download

 • MÔN SINH LỚP 11..Bài 8: QUANG HỢP. Ở THỰC VẬT..Nhà sinh lý thực vật nổi tiếng người Nga. K.A.Timiriazex đã viết:.“ Mọi chất hữu cơ dù đa dạng đến đâu. và gặp ở chỗ nào, ở động vật, thực vật. hay ở người đều đã đi qua lá, đều đã. hình thành từ các chất do lá chế tạo. ra.”.. Hằng năm thực vật có màu xanh.đồng hoá 170 tỷ tấn cacbonic (25%.tổng số cacbonic trong không khí),.quang phân ly 130 tỷ tấn nước và giải.phóng 115 tỷ tấn oxi tự do cần cho sự.

  ppt17p linhlan_09 02-08-2014 229 45   Download

Đồng bộ tài khoản