intTypePromotion=3

Quy định thu phí hàng hải

Xem 1-20 trên 60 kết quả Quy định thu phí hàng hải
 • Quyết định 89/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc2p minetuyen 15-08-2009 67 4   Download

 • Quyết định 14/2013/QĐ-UNBD quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai, ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xy lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  pdf4p thanhthienhoang23 19-05-2014 25 1   Download

 • Quyết định 13/2013/QĐ-UBND quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai, ba bánh, gắn máy, chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xy lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  pdf5p thanhthienhoang23 19-05-2014 38 1   Download

 • Thông tư số: 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;...

  pdf26p codon_09 29-03-2016 38 0   Download

 • Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

  pdf18p daoducmanh0410 31-12-2017 9 0   Download

 • Quyết định 98/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc20p nguyenchien 08-08-2009 336 42   Download

 • Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

  pdf21p lawttnh16 13-11-2009 181 25   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Tài liệu Văn bản pháp luật về quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa & quy định thực hiện xuất nhập khẩu sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những văn bản luật về các thủ tục hải quan, quy định mức thu lệ phí đối với từng mặt hàng, quy định phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, quy định về biện pháp tự về trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam,...

  pdf194p thuytrang_3 28-01-2015 99 20   Download

 • Quyết định 21/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

  doc1p thachthao 14-08-2009 79 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ CÁC MẶT HÀNG HẢI SẢN TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  pdf4p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 43 1   Download

 • Công ty hoa tiêu sử dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải thống nhất theo quy định và không phải nộp thuế GTGT khi thu phí hoa tiêu. Đó là quy định trong Thông tư 198/2011/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2011 về thu, quản lý, sử dụng, nộp NSNN về hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Theo đó, chi phí cho việc tổ chức thu phí hoa tiêu được tính trong đơn giá đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu. Nguồn phí hoa tiêu thu được trong...

  pdf2p nkt_bibo50 26-02-2012 105 12   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY CÓ TRỌNG TẢI LỚN CẬP CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 53 5   Download

 • Quyết định số 89/2005/QĐ-BTC về mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 66 4   Download

 • Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf17p lawgtvt8 26-11-2009 66 4   Download

 • Quyết định 62/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải nội địa và phí, lệ phí hàng hải đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawgtvt6 26-11-2009 73 2   Download

 • Quyết định số 129/2002/QĐ-BTC về việc bổ sung mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt7 26-11-2009 35 2   Download

 • Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf18p lawgtvt5 26-11-2009 59 1   Download

 • Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC về việc quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 57 1   Download

 • Quyết định 100/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

  doc2p trucmoc 16-08-2009 52 1   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TẠO, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ BIÊN LAI THU THUẾ, LỆ PHÍ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ

  pdf8p chuon-chuon 13-01-2012 29 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy định thu phí hàng hải
p_strCode=quydinhthuphihanghai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản