intTypePromotion=3

Quy định tổ chức hoạt động văn hóa

Xem 1-20 trên 476 kết quả Quy định tổ chức hoạt động văn hóa
 • Trung Đông được biết đến không chỉ với mênh mông sa mạc mà còn bởi dân tộc với ý chí quật cường, chống chọi với thiên nhiên, luôn khát khao để vươn tới thành công. Thiên nhiên khắc nghiệt khiến nông nghiệp chỉ đáp ứng được nhu cầu hàng ngày, vì thế thương nghiệp có cơ hội phát triển.

  pdf7p hulk1234 01-06-2018 22 2   Download

 • Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo vê việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

  pdf6p trangson 19-08-2009 225 15   Download

 • Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf7p lawvhxh2 16-11-2009 93 6   Download

 • Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa quận 6. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf8p thanhpham11 11-03-2014 26 0   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf69p trada85 22-01-2013 289 110   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng công chức văn hóa – xã hội xã khu vực đồng bằng và ven biển - Quyển 2 trình bày các kỹ năng tác nghiệp như: Quy trình xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn xã; kỹ năng giao tiếp và phối hợp của công chức văn hóa - xã hội xã với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã; kỹ năng xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng, thôn, ấp, bản văn hóa trên địa bàn ...

  pdf211p nomoney3 10-02-2017 28 4   Download

 • Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf6p lawttnh16 13-11-2009 52 2   Download

 • Quyết định số 2525/QĐ-BVHTTDL về tổ chức hoạt động văn hóa tại Lào nhân kỷ niệm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 38 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN NHÀ BÈ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

  pdf7p bupbebaggo 15-01-2013 35 2   Download

 • Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2001/QH10 về Di sản văn hóa được thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2001. Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf19p trangson 19-08-2009 397 148   Download

 • Đảng và Nhà nƣớc đã xác định: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", là con đƣờng cơ bản để công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nƣớc. Vai trò của giáo dục, trong đó có giáo dục đại học là nhân tố quan trọng góp phần quyết định tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục góp phần vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cho đất nƣớc.

  pdf160p carol123 29-07-2012 70 22   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf99p giadinhyenbank 29-05-2013 100 10   Download

 • Quyết định số 94/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ Đô - Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p lawvhxh13 19-11-2009 61 6   Download

 • Quyển 2 "Kỹ năng tác nghiệp" gồm có những nội dung chính sau: Quy trình xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn xã; kỹ năng giao tiếp và phối hợp của công chức văn hóa - xã hội xã với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã; kỹ năng xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng, thôn, ấp, bản văn hóa trên địa bàn xã;... Mời tham khảo.

  pdf233p nomoney3 10-02-2017 46 5   Download

 • Quyết định số 164/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf10p lawvhxh8 16-11-2009 61 4   Download

 • Quyết định số 09/2004/QĐ-BVHTT về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của bảo tàng tư nhân do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

  pdf1p lawvhxh12 19-11-2009 56 4   Download

 • Thông báo số 08/TB-UB về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Thị Thanh Hằng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ tổ chức hoạt động văn hóa thể thao mừng xuân mới Bính Tuất năm 2006 và triển khai Kế hoạch kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p lawbmhc4 24-11-2009 52 2   Download

 • Quyết định 07/QĐ-BCĐLNKGVX năm 2015 về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

  pdf9p saoanhnovoicochong 31-01-2015 21 1   Download

 • Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  pdf6p conduongmauxanh1234 24-03-2014 36 0   Download

 • Quyết định 07/QĐ-BCĐLNKGVX năm 2015 về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

  pdf9p saoanhnovoicochong 26-01-2015 22 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy định tổ chức hoạt động văn hóa
p_strCode=quydinhtochuchoatdongvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản