Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ

Xem 1-20 trên 25 kết quả Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ
 • Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

  doc24p saoanhnovoicochong 26-01-2015 54 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ CHỞ NGƯỜI CÓ SỐ CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TỪ 04 CHỖ NGỒI ĐẾN DƯỚI 10 CHỖ NGỒI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 36 4   Download

 • Quyết định 12/2009/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  pdf2p lawttnh10 12-11-2009 38 3   Download

 • Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

  pdf2p lawttnh14 13-11-2009 40 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE), TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf3p tinhkhiet2012 09-03-2012 55 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 4

  pdf2p chuon-chuon 13-01-2012 27 1   Download

 • Quyết định 1238/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

  pdf2p buitubt 06-03-2014 23 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BA

  pdf2p nuockhoangchanh 29-12-2011 66 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ, CÁC LOẠI TÀI SẢN KHÁC LÀM CĂN CỨ TÍNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ.

  pdf3p chuon-chuon 13-01-2012 45 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 3

  pdf2p chuon-chuon 13-01-2012 29 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CÁC LOẠI TÀI SẢN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

  pdf4p nuockhoangchanh 29-12-2011 16 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI

  pdf2p tymong_manh 23-11-2012 33 1   Download

 • Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định việc thu nộp và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  doc2p saoanhnovoicochong 26-01-2015 8 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU XE MÁY, XE Ô TÔ, TÀU THUYỀN, GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI VÀ TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG NHÀ ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

  pdf50p caytudang 20-04-2013 62 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM C, KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2012/QĐUBND NGÀY 24/4/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ VÀ TÀI SẢN ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN

  pdf2p keodualadua 13-12-2012 30 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ NHÀ VÀ TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ ĐỂ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf7p ngu_mieu 26-10-2012 37 3   Download

 • Quyết định 16/2009/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

  pdf1p lawttnh10 12-11-2009 40 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf2p chuon-chuon 13-01-2012 20 2   Download

 • Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  pdf2p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 30 1   Download

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND đính chính Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  pdf2p thanhthienhoang23 19-05-2014 17 1   Download

Đồng bộ tài khoản