Quy định về chính sách khuyến nông

Xem 1-20 trên 48 kết quả Quy định về chính sách khuyến nông
 • Cuốn sách "Một số quy định về chính sách khuyên nông khuyến ngư" được biên soạn nhằm tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Phần 1 cuốn sách trình bày những quy định chung về các chính sách của nhà nước đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Mời các bạn tham khảo.

  pdf70p doinhugiobay_03 17-11-2015 29 3   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một số quy định về chính sách khuyên nông khuyến ngư", phần 2 cung cấp cho người đọc các quy định của nhà nước có liên quan đến các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p doinhugiobay_03 17-11-2015 24 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG “QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-UBND NGÀY 19/7/2011 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf2p bupbebagsu 16-01-2013 28 3   Download

 • Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015–2020; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf4p ngochuyen2345 23-10-2015 11 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH SẢN XUẤT GIỐNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC GIAI ĐOẠN 2012-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Đản...

  pdf6p conchokon 22-09-2012 61 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf12p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 18 1   Download

 • "Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND - Ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" ban hành nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình áp dung Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp và thủy sản trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf13p tsmttc_009 29-07-2015 20 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN LÀNG CÓ NGHỀ, LÀNG NGHỀ VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2008/QĐUBND NGÀY 18/12/2008 CỦA UBND TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Căn cứ T...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 101 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf28p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 44 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO - NÔNG NGHIỆP SINH THÁI GẮN VỚI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf16p bupbebagsu 16-01-2013 28 3   Download

 • Quyết định số: 47/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của thủ tướng chính phủ; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm ...

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 14 1   Download

 • Quyết định số: 47/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 62/2013/QĐ-TTG ngày 25/10/2013 của thủ tướng chính phủ; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;...

  pdf8p cuonghuyen0628 13-11-2015 10 0   Download

 • Quyết định 132/2000/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p truongvu 10-10-2009 120 21   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf51p bupbebagsu 16-01-2013 64 10   Download

 • Quyết định 33/2003/QĐ-UB về việc:Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p lawdt7 02-12-2009 65 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC NĂM 2012 CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM 2007-2012” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 29 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf7p oggianoel 09-01-2013 25 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM 2007-2012” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p bupbebagsu 16-01-2013 38 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN, TỔ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHCN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p bupbebagsu 16-01-2013 36 4   Download

Đồng bộ tài khoản