Quy định về ủy quyền dân sự

Xem 1-20 trên 503 kết quả Quy định về ủy quyền dân sự
 • Phần 2 của ebook trình bày về vấn đề Ủy ban Nhân quyền (HRC) với việc giám sát và thực thi ICCPR. Ngoài ra trong phần này còn giới thiệu một số văn bản quốc tế liên quan tới các quyền dân sự và chính trị như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966; Nghị định thư không bắt buộc thứ nhất bổ sung Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966; Các quy tắc thủ tục của Ủy ban Nhân quyền;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf112p nganga_00 28-08-2015 40 12   Download

 • Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bản Quy định về chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (giai đoạn 2006 – 2010) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawqds1 09-12-2009 58 2   Download

 • Cần có quy định về quyền khởi tố vụ án hình sự của Viện kiểm sát hay không? Để tăng cường vai trò của người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch nước phải do nhân dân bầu cử trực tiếp.

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 53 13   Download

 • Quyết định số 90/2004/QĐ-UB về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi, bổ sung bản "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh" ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố...

  pdf12p lawqds2 09-12-2009 151 10   Download

 • Quyết định số 03/2003/QĐ-UB về việc quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawqds3 09-12-2009 128 9   Download

 • Quyết định số 58/2004/QĐ-UB về việc bồi thường thiệt hại sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập quận Hoàng Mai và quận Long Biên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành,để điều chỉnh bổ sung Điều 1 tại Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định về bồi thường thiệt hại sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập quận Hoàng Mai và quận Long Biên...

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 131 8   Download

 • Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf57p lawqds2 09-12-2009 129 5   Download

 • Quyết định số 158/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh) góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf23p lawqds3 09-12-2009 94 5   Download

 • Quyết định số 218/2005/QĐ-UBND về ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawqds1 09-12-2009 73 4   Download

 • Quyết định số 99/2003/QĐ-UB về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để điều chỉnh bổ sung một số Điều tại Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

  pdf6p lawqds3 09-12-2009 75 4   Download

 • Quyết định số 159/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hàmh, để Điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 8 Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 17/9/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố

  pdf2p lawqds3 09-12-2009 80 3   Download

 • Quyết định số 05/2003/QĐ-UB về ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf6p lawqds3 09-12-2009 88 3   Download

 • Quyết định số 04/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf18p lawqds3 09-12-2009 89 3   Download

 • Quyết định số 38/2000/QĐ-UB về việc ban hành "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị ; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 127 3   Download

 • Quyết định số 172/QĐ-UBDT quy định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của cơ quan Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

  pdf11p lawqds1 09-12-2009 87 2   Download

 • Quyết định số 113/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf10p lawqds2 09-12-2009 69 2   Download

 • Quyết định số 23/2005/QĐ-UB về việc Ban hành "Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 112 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 9/2005/ct-ub về triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 66 2   Download

 • Quyết định số 808/2005/QĐ-BNG về việc ban hành quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển do Bộ Ngoại giao ban hành

  pdf3p lawqds2 09-12-2009 92 2   Download

 • Quyết định số 129/2002/QĐ-UB Ban hành quy định về mức hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho con cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawqds3 09-12-2009 63 2   Download

Đồng bộ tài khoản