intTypePromotion=1

Quy hoạch bảo tồn khu vực lăng tẩm

Xem 1-1 trên 1 kết quả Quy hoạch bảo tồn khu vực lăng tẩm
  • Bài viết lựa chọn nghiên cứu cảnh quan văn hóa khu vực lăng Tự Đức làm trường hợp nghiên cứu cụ thể. Hai phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng bao gồm khảo sát thực địa và áp dụng phần mềm QGIS. Mục tiêu bài báo nhằm xác định yếu tố cấu thành cảnh quan văn hóa khu vực, đề xuất ranh giới vùng 2 mở rộng, và đề xuất các giải pháp quản lý phát triển.

    pdf6p viryucha2711 20-04-2019 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy hoạch bảo tồn khu vực lăng tẩm
p_strCode=quyhoachbaotonkhuvuclangtam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản