intTypePromotion=4
ADSENSE

Quy hoạch sử dụng lãnh thổ

Xem 1-20 trên 33 kết quả Quy hoạch sử dụng lãnh thổ
 • Nghiên cứu xây dựng bản đồ sinh thái cảnh quan sẽ cung cấp những thông tin mang tính hệ thống và tổng hợp cao, làm tiền đề cho việc đánh giá phân hạng tiềm năng tự nhiên phục vụ việc quy hoạch sử dụng lãnh thổ và góp phần giúp cho người làm công tác quản lý có tư duy hệ thống tổng hợp cao để đưa ra những quyết định về định hướng chiến lược sử dụng lãnh thổ bền vững.

  doc11p thiendiadaodien_5 08-01-2019 34 1   Download

 • Trang bị về phương pháp luận và kiến thức cơ bản để lập quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở đánh giá thích hợp, khả năng chịu tải của đất kết hợp lợi thế so sánh, phân vùng lãnh thổ sản xuất nông nghiệp cùng các giải pháp hợp lý trong sử dụng đất bền vững để phát triển sản xuất nông nghiệp.

  pdf7p inguyentri 14-04-2011 658 129   Download

 • Mục tiêu của dự án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hoá nhằm tổ chức lại việc sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả, đảm bảo quỹ đất cho tất cả các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng an ninh, từng chủ sử dụng đất có lãnh thổ sử dụng đất cần thiết và được phân bổ hợp lý trên địa bàn tỉnh... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc266p pechi1412 02-12-2015 87 19   Download

 • Đề cương chi tiết môn học: Quy hoạch sử dụng đất đai với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong tiến trình thực hiện chiến lược - quy hoạch - kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các mức quốc gia, vùng – lãnh thổ, tỉnh – thành phố, huyện và ngành; giúp sinh viên hiểu được mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội...

  pdf5p anh0510 17-03-2016 145 18   Download

 • Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao. ...

  pdf11p zues05 22-06-2011 331 118   Download

 • Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao....

  pdf190p 986753421 28-05-2012 367 143   Download

 • Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các ngành sản xuất nói riêng và những tiến bộ khoa học - kỹ thuật nói chung trong giai đoạn hiện nay đang làm phong phú, đa dạng thêm mối quan hệ nhiều chiều của hệ thống "tự nhiên - xã hội". Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

  doc11p thiendiadaodien_5 08-01-2019 8 0   Download

 • CHUYÊN ĐỀ 2 QUY TRÌNH LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN MỞ ĐẦU Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo lãnh thổ hành chính cấp huyện bao gồm các hình thức như sau. 1. Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu. 2. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  pdf46p kemoc8 24-07-2011 187 65   Download

 • Trong hệ thống chính quyền, cấp tỉnh có đầy đủ quyền lực huy động vốn đầu tư, lao động và đất đai để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh một cách mạnh mẽ. Chính quyền cấp tỉnh có đầy đủ thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch về đất đai trên địa bàn tỉnh, là cấp trực liếp được chính phủ giao quyền quản lý đất đai trên lãnh thổ của mình. Do đặc thù của nền kinh tế nước ta, vấn đề công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn có vị trí hết...

  pdf11p zues05 22-06-2011 143 39   Download

 • Mục đích của bài báo là sử dụng công nghệ GIS kết hợp với phương trình mất đất phổ quát Wischmeier và Smith để xây dựng bản đồ hiện trạng xói mòn đất, bản đồ dự báo tiềm năng xói mòn đất huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, làm cơ sở phân vùng dự báo xói mòn đất phục vụ chiến lƣợc quy hoạch sử dụng đất của lãnh thổ nghiên cứu.

  pdf14p sieunhansoibac7 26-04-2018 20 2   Download

 • Quy hoạch vùng lãnh thổ(QHVLT) là hệ thống các biện pháp tác động vào 1 vùng lãnh thổ nhằm xây dựng 1 cơ cấu kinh tế hợp lý, gắn liền với cơ cấu đất đai để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, các công trình kinh tế, văn hóa xã hội, nguồn lao động, tăng cường cơ sở hạ tầng, phát triển lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới và xã hội mới....

  doc16p hoaneurovfu 16-05-2011 816 189   Download

 • Quy hoạch nguồn nước là sự hoạch định chiến lược sử dụng nước một cách hợp lý của một quốc gia, trên một vùng lãnh thổ hoặc một lưu vực sông, bao gồm chiến lược đầu tư phát triển nguồn nước, phương thức quản lý nguồn nước đáp ứng các yêu cầu về nước và đảm bảo phát triển bền vững.

  pdf20p minhphung2105 16-07-2010 198 99   Download

 • Điều tra, đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên, môi trường lưu vực Sông Cả. Xác định nguyên nhân, dự báo mức độ, quy mô ảnh hưởng của quá trình suy thoái tài nguyên, môi trường, và các loại thiên tai: lũ, lũ quét – lũ bùn đá, trượt lở, xói lở bờ sông, bờ biển, động đất trên lưu vực Sông Cả. Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực Sông Cả. ...

  pdf251p lanlan38 01-04-2013 177 65   Download

 • Nghiên cứu cơ bản về khoa học Địa lý và phát triển công nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý tài nguyên môi trường và xây dựng chính sách chiến lược, quy hoạch vùng lãnh thổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ Địa lý có trình độ cao cho đất nước theo quy định của pháp luật....

  pdf214p lalan38 01-04-2013 151 47   Download

 • Nguồn nước và yêu cầu nước trong quy hoạch thuỷ lợi tổng hợp 5.1. Nguồn nước sử dụng cho các ngành kinh tế quốc dân 5.1.1. Các nguồn nước mặt [25] 1. Lượng dòng chảy mặt Việt Nam có mạng sông, suối khá dày. Trên toàn lãnh thổ nếu chỉ tính những sông, suối có dòng chảy quanh năm thì mật độ sông, suối dao động từ nhỏ (0,3 km/km2) đến trung bình (0,6 km/km2) và lớn (4 km/km2). Mật độ sông suối khác biệt giữa các vùng phù hợp với phân hoá không gian của điều kiện khí hậu và...

  pdf30p meogiay 09-11-2011 111 46   Download

 • Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các ngành sản xuất nói riêng và những tiến bộ khoa học - kỹ thuật nói chung trong giai đoạn hiện nay đang làm phong phú, đa dạng thêm mối quan hệ nhiều chiều của hệ thống "tự nhiên - xã hội". Vấn đề sử dụng, khai thác hợp lý các điều kiện tự nhiên (ĐKTN) và tài nguyên thiên nhiên (TNTN) đang là vấn đề bức thiết, có tầm quan trọng to lớn. Trong đó, trước hết đã nảy sinh một nhu cầu cần có sự đánh giá tổng hợp...

  pdf17p meomeongon 06-01-2012 59 10   Download

 • KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐỊNH NGHĨA 1.1.1 Khái niệm Nước đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sinh giới. Việc sử dụng tài nguyên nước hợp lý sẽ tạo điều kiện tốt cho sinh hoạt cư dân, thuận lợi cho sản xuất, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Trong qui mô quốc gia và vùng lãnh thổ, qui hoạch sử dụng nguồn nước đóng vai trò quan trọng trong chiến lược sử dụng tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. ...

  pdf13p vitconsieuquay 17-08-2011 63 8   Download

 • Nghiên cứu tập trung đánh giá quá trình biến đổi lớp phủ/sử dụng đất cho khu vực thành phố Điện Biên giai đoạn 2002 - 2017 trên cơ sở sử dụng dữ liệu viễn thám là một cách tiếp cận hiệu quả trong giám sát, quản lý và quy hoạch lãnh thổ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p danhvi95 05-12-2018 21 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Phân loại được hệ thống STCQ tỉnh Sơn La và thành lập được bản đồ STCQ tỉnh Sơn La. Làm rõ được sự biến động STCQ tỉnh Sơn La theo thời gian (2005 - 2015). Xác lập được cơ sở khoa học dựa trên nghiên cứu STCQ phục vụ định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ trong nông, lâm nghiệp và bảo tồn. Mời các bạn tham khảo!

  pdf162p xacxuoc4321 09-07-2019 5 1   Download

 • Trong những năm gần đây, một số địa phương trong tỉnh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá và bước đầu đã mang lại những kết quả khả quan. Bên cạnh đó thì nhiều vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá của tỉnh Quảng Bình đều hình thành một cách tự phát, manh mún và thiếu quy hoạch nên không khai thác hết tiềm năng thế mạnh của từng vùng.

  pdf11p thiendiadaodien_9 04-03-2019 15 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy hoạch sử dụng lãnh thổ
p_strCode=quyhoachsudunglanhtho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2