intTypePromotion=1
ADSENSE

Quỹ phát triển nhà tỉnh đắc lắk

Xem 1-2 trên 2 kết quả Quỹ phát triển nhà tỉnh đắc lắk
  • Công văn 29/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thành lập Quỹ phát triển nhà tỉnh Đắc Lắk

    doc1p lythong 18-08-2009 70 2   Download

  • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm lý luận và thực tiễn về QLNN đối với DAĐT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn nhiều bất cập, nhất là vấn đề về quy hoạch, công tác quản lý nhân sự, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo… từ đó luận văn đưa ra giải pháp nhằm góp phần phát triển lĩnh vực QLNN đối với các DAĐT, nâng cao hiệu quả quản lý các DAĐT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ở thời điểm hiện tại.

    pdf114p tomhum999 07-03-2021 11 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quỹ phát triển nhà tỉnh đắc lắk
p_strCode=quyphattriennhatinhdaclak

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2