Quỹ phát triển nông nghiệp (ifad)

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quỹ phát triển nông nghiệp (ifad)
 • Thông tư 110/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ Phát triển Nông nghiệp (IFAD)

  pdf8p lythong 18-08-2009 131 10   Download

 • CARD M & E chiến lược và thủ tục được mô tả trong tài liệu này được dựa trên AusAID khuyến nghị để theo dõi và đánh giá dự án như mô tả trong AusGuide đó là tải về từ www.ausaid.gov.au / ausguide. Chất liệu cũng xuất phát từ hướng dẫn " Dự án M & E "được sản xuất bởi Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) và tải về từ www.ifad.org / đánh giá / hướng dẫn.

  pdf56p xinh_la 01-03-2012 16 4   Download

 • Quyết định 53/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định tài trợ "Chương trình phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình" giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh10 19-11-2009 36 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH VĂN KIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG MẠNG LƯỚI PHẢN HỒI Ý KIẾN CHO CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TẠI VIỆT NAM” DO QUỸ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ (IFAD) TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p meoconanca 28-02-2011 44 3   Download

 • Quyết định 2308/QĐ-TTg năm 2013 đàm phán với Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) Hiệp định Tài trợ và văn kiện pháp lý liên quan của Dự án "Thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tại Bến Tre và Trà Vinh" do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  doc2p tichtutite 14-06-2014 16 0   Download

Đồng bộ tài khoản