intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy tắc nhân 2 lũy thừa

Xem 1-7 trên 7 kết quả Quy tắc nhân 2 lũy thừa
 • Nắm được định nghĩa luỹ thừa của một số tự nhiên. - Sử dụng các quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số để thực hiện các phép toán 2) Kỹ năng: - Vận dụng tốt các kỹ năng để làm một bài toán cụ thể

  pdf8p abcdef_42 07-11-2011 175 8   Download

 • I. MỤC TIÊU - HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức - Hs thực hiện thuần thạo phép nhân đơn thức với đa thức II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước thẳng HS: Ôn tập lại quy tắc nhân một số với một tổng quy tắc nhân 2 luỹ thừa cùng cơ sở III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS

  pdf4p abcdef_32 13-09-2011 238 10   Download

 • Củng cố các quy tắc nhân, chia 2 lũy thừa cùng cơ số, quy tắc tính lũy thừa của lũy thừa, lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương. +Rèn luyện kĩ năng tính giá trị biểu thức, viết dưới dạng lũy thừa. +Có ý thức học tập bộ môn.

  pdf6p opticalhwheel 26-09-2011 668 21   Download

 • Kiến thức cơ bản : Học sinh nắm được công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số , quy ước a0 = 1 (với a  0) . 2./ Kỹ năng cơ bản : Học sinh biết chia hai lũy thừa cùng cơ số . 3./ Thái độ : Rèn luyện cho học sinh tính chính xác khi vận dụng các quy tắc nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số .

  pdf4p lovetime 04-04-2011 325 11   Download

 • Học sinh nắm được công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số , quy ước a0 = 1 (với a  0) . 2./ Kỹ năng cơ bản : Học sinh biết chia hai lũy thừa cùng cơ số . 3./ Thái độ : thừa cùng cơ số . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : 1.- Ổn định lớp : Lớp trưởng báo cáo sĩ số Rèn luyện cho học sinh tính chính xác khi vận dụng các quy tắc nhân và chia hai lũy

  pdf5p paradise1 06-12-2011 100 5   Download

 • Học sinh nắm được công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số , quy ước a0 = 1 (với a  0) . 2./ Kỹ năng cơ bản : Học sinh biết chia hai lũy thừa cùng cơ số . 3./ Thái độ : thừa cùng cơ số . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : 1.- Ổn định lớp : Lớp trưởng báo cáo sĩ số 2.- Kiểm tra bài củ : Rèn luyện cho học sinh tính chính xác khi vận dụng các quy tắc nhân và chia hai...

  pdf5p lotus_5 28-01-2012 111 3   Download

 • Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : Học sinh nắm được công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số , quy ước a0 = 1 (với a  0) . 2./ Kỹ năng cơ bản : Học sinh biết chia hai lũy thừa cùng cơ số . 3./ Thái độ : Rèn luyện cho học sinh tính chính xác khi vận dụng các quy tắc nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số .

  pdf11p buddy1 28-04-2011 65 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quy tắc nhân 2 lũy thừa
p_strCode=quytacnhan2luythua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2