intTypePromotion=3

Quy trình giải quyết đơn khiếu nại

Xem 1-20 trên 20 kết quả Quy trình giải quyết đơn khiếu nại
 • Trình tự thực hiện: - Sau khi nhận được đơn khiếu nại (qua đường công văn, qua tiếp công dân), đơn vị, cá nhân được giao trách nhiệm xử lý đơn làm thủ tục chuyển đơn đến bộ phận được giao thụ lý giải quyết (hoặc chuyển đơn đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết), đồng thời báo tin cho người khiếu tố theo mẫu quy định.

  doc11p batrinh 19-08-2009 618 72   Download

 • Thông tư số: 02/2016/TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự; căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;...

  pdf13p bienbuondiuem 13-05-2016 70 0   Download

 • Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, là một biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Trong những năm qua, Kiểm toán nhà nước (KTNN) luôn quan tâm đến công tác này nên công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

  pdf7p vidoraemi2711 18-06-2019 6 0   Download

 • Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình về tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf15p lawtttotung1 29-10-2009 81 7   Download

 • Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong việc thực hiện và tuân thủ các quy định khiếu nại của đơn vị để xử lý các lo lắng, vấn đề, hay phàn nàn do nhân viên trong bộ phận nêu ra. Đơn vị năng lực này mô tả các tiêu chuẩn tối thiểu cho các nhà quản lý khi họ thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại theo yêu cầu pháp lý và yêu cầu của đơn vị.

  pdf3p tangtuy14 07-06-2016 27 2   Download

 • Bước 1: Công dân đến trụ sở cơ quan cơ quan để thực hiện việc khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Cơ quan Công an tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân, trường hợp trực tiếp trình bày thì yêu cầu công dân viết đơn và nộp kèm theo các tài liệu liên quan. Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn khiếu nại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. ...

  doc3p quochung 08-09-2009 492 95   Download

 • Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình về tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf14p lawttnh13 13-11-2009 78 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Tài chính.

  pdf7p suphubeo 31-10-2010 299 62   Download

 • Thẩm quyền tham gia: đơn vị nào ra quyết định thì đơn vị đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của nhân viên đầu tiên. Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gửi khiếu nại lên cấp tiếp theo. Thẩm quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là giám đốc của bộ phận đó. Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gửi phiếu khiếu nại đến phòng nhân sự.

  doc5p chuabietbo 17-04-2010 311 51   Download

 • Quy định này điều chỉnh việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức của cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 257 40   Download

 • Quyết định 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai

  pdf22p lawtttotung1 29-10-2009 69 8   Download

 • Quyết định 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai

  pdf22p lawtttotung1 29-10-2009 72 7   Download

 • Tài liệu Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân - Cẩm nang về pháp luật trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về công tác dân nguyện của Quốc hội, hỏi đáp về tiếp công dân, hỏi đáp về khiếu nại hành chính, hỏi đáp về tố cáo hành chính, một số quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf460p violympus 12-03-2019 42 6   Download

 • Quyết định Về việc ban hành Quy trình Thanh tra, Quy trình Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích thống nhất quy định nội dung, trình bày trình tự các bước thực hiện công tác tiếp dân, công tác xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf27p hpnguyen1 02-03-2018 13 0   Download

 • Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định 35/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 về ban hành quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  pdf6p lawtttotung1 29-10-2009 122 8   Download

 • Quyết định số 177/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định trình tự xử lý đơn, giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

  pdf5p lawbds2 06-11-2009 126 10   Download

 • Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân; xử lý đơn, thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  pdf19p lawttnh5 12-11-2009 59 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THANH TRA CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf17p duanon 23-12-2011 38 1   Download

 • Nghiên cứu các biện pháp ngăn chặn thiệt hại phát sinh sau tai nạn, công tác đề phòng hạn chế tổn thất, phòng chống khiếu nại gian lận. Thực hiện các nhiệm vụ khác như tuyên truyền quảng cáo, chế độ tài chính kế toán quản lý các trang thiết bị theo đúng quy định. Quản lý chặt chẽ các qui trình về việc giám định xét bồi thường, quản lý theo dõi hoá đơn, ấn chỉ… Thống kê theo dõi tai nạn phát sinh…, thụ lý giải quyết các hồ sơ tồn.

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 114 34   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ, QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2007/QĐ-BTC NGÀY 04/6/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 122/2008/QĐ-BTC NGÀY 25/12/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf4p meoconbatbuom 28-05-2011 72 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy trình giải quyết đơn khiếu nại
p_strCode=quytrinhgiaiquyetdonkhieunai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản