Quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng
 • Công văn 3730/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 45 3   Download

 • Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ s...

  pdf7p chauhoakieng 23-03-2011 50 3   Download

 • Công văn 3025/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn với chuyển quyền sử dụng đất

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 69 4   Download

 • Công văn 1434/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với đầu tư cơ sở hạ tầng phân lộ chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất

  pdf2p hueman 16-08-2009 43 3   Download

 • Công văn 4321/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn với chuyển quyền sử dụng đất

  pdf1p nguyenchien 08-08-2009 43 2   Download

Đồng bộ tài khoản