intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyển thiền tông bản hạnh

Xem 1-20 trên 25 kết quả Quyển thiền tông bản hạnh
 • Tài liệu Thiền tông bản hạnh do Hòa thượng Chân Nguyên biên soạn, phần lớn y cứ quyển Thánh Đăng Lục chữ Hán kể lại sự tu Thiền ngộ đạo của năm ông vua đời Trần. Trong đây được bổ túc đôi chỗ thiếu sót do ngài Chân Nguyên tìm tòi nơi khác, đồng thời Ngài cũng gửi gắm tâm tình mình vào đây khá nhiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf181p tanbeokk 13-10-2015 62 11   Download

 • Quốc triều hình luật (hay còn gọi là Lê triều hình luật) được xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh trong các triều đại phong kiến Việt Nam thời Lê sơ. Bộ luật này được vua Lê Thánh Tông ban hành vào năm 1483 trong thời gian ông lấy niên hiệu là Hồng Đức (1470-1497), nên trong dân gian và trong sử sách vẫn thường gọi bộ luật này là Luật Hồng Đức(1). Tất nhiên, cho đến nay, vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau về thời điểm khởi thảo và thời điểm hoàn chỉnh bộ luật này. Trong thiên...

  pdf13p bengoan369 08-12-2011 188 50   Download

 • HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

  pdf3p tru_mua 16-02-2012 298 25   Download

 • Quyển Tài liệu Thiền tứ niệm xứ được viết ra nhằm mục đích giới thiệu đến các bạn đang đi tìm giải thoát và nhất là thích tu thiền, một phương pháp hành thiền mà ít người để ý, đó là pháp tứ niệm xứ. Hy vọng đây là Tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf160p tanbeokk 13-10-2015 64 14   Download

 • BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN NTMN (Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

  pdf1p tru_mua 16-02-2012 90 5   Download

 • Quyết định 23/2020/QĐ-UBND ban hành về việc phân bổ tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

  doc6p solacduy999 22-04-2020 4 0   Download

 • Miễn thuế tài nguyên cho tổ chức, cá nhân do Chi cục thuế quản lý có khai thác tài nguyên gặp thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ, gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai và nộp thuế. - Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế lập văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế kèm theo Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp...

  doc6p kieuoanh 12-09-2009 172 31   Download

 • Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế. - Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập văn bản đề nghị giảm thuế.  Lập biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp...

  doc3p kieuoanh 12-09-2009 144 24   Download

 • - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập văn bản đề nghị giảm thuế. + Người nộp thuế Lập biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, tai nạn. + Gửi đến Cục Thuế

  doc4p anhtuan 27-08-2009 128 16   Download

 • Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện cơ sở lý luận về pháp luật về Thi hành án dân sự hiện nay; Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong chương trình tổng thể về cải cách tư pháp đến năm 2020 và trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  pdf124p anhinhduyet000 01-07-2019 33 13   Download

 • - Trình tự thực hiện: Người nộp thuế lập văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế kèm theo Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, địch hoạ, tai nạn, gửi đến Cục thuế - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Cục thuế

  doc4p anhtuan 27-08-2009 130 8   Download

 • Quá trình này cùng với việc loại bỏ các rào cản hành chính đối với các dòng lưu thông vốn và hàng hóa, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải được cải thiện cũng như sự truyền bá thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng lưới xã hội đã giúp liên kết người lao động nông thôn với những cơ hội của thị trường lao động ở khu vực đô thị. Việc ban hành luật Đất đai năm 1993 đã trao quyền chuyển nhượng, trao đổi, thế chấp, cho thuê và thừa kế...

  pdf24p capdoihoancanh 11-05-2013 51 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỂ LOẠI VĂN BẢN, THỂ THỨC VÀ THẨM QUYỀN BAN HÀNH CÁC LOẠI VĂN BẢN CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN

  pdf14p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 54 6   Download

 • Bài viết Giao dịch bảo đảm bằng tài sản vô hình: Một số gợi ý hoàn thiện quy định hiện hành tổng quan quy định chung về giao dịch bảo đảm bằng tài sản vô hình, giao dịch bảo đảm với một số tài sản vô hình. Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 27 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH QUY TRÌNH, QUY CHẾ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf4p chuon-chuon 13-01-2012 73 2   Download

 • Quyết định số: 917/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf5p huyen06281982 21-10-2015 37 0   Download

 • Quyết định số: 919/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf6p huyen06281982 21-10-2015 46 0   Download

 • Quyết định số 26/2017/QĐ­-TTg ban hành về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..

  pdf7p thongtucp 03-11-2017 16 0   Download

 • BỘ VĂN HÓA, THỂ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. THAO  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . VÀ DU LỊCH ­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­. Số: 1793/QĐ­BVHTTDL Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019. .. QUYẾT ĐỊNH.. BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA . ĐÌNH” NĂM 2019.. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH..

  doc11p thuyanlac000 04-11-2019 26 0   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các đơn vị hành chính sự nghiệp được giao quyền tự chủ trong hạch toán kinh phí khoán. Muốn thưc hiện được điều đó các đơn vị cần phải có cơ chế quản lý một cách khoa học, hợp lý, thực hiện tổng hũa nhiều biện pháp. Bài SKKN về kế toán tiền lương ở trường học, mời các bạn tham khảo.

  pdf35p somitim123 26-03-2014 1140 304   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyển thiền tông bản hạnh
p_strCode=quyenthientongbanhanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2