intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 917

Xem 1-11 trên 11 kết quả Quyết định 917
 • Quyết định 917/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 41 0   Download

 • Quyết định 917/2020/QĐ-BTNMT ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020. Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  doc14p kieuvinha999 06-05-2020 0 0   Download

 • Quyết định số 917/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã áp dụng chung tại ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  doc15p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 917/2019/QĐ-UBND quy định hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p thuyanlac000 04-11-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 917/1997/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawgtvt10 26-11-2009 67 1   Download

 • Quyết định số 917/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh hòa bình đến năm 2020.

  pdf37p huongruoutinhnong123 25-03-2014 25 0   Download

 • Quyết định số: 917/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf5p huyen06281982 21-10-2015 35 0   Download

 • Quyết định số 1253/2019/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 917/QĐ-UBND 2013 phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, tái định cư đất trong dự án xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.

  pdf17p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 31 0   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 917/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p gachienbo 18-07-2010 50 2   Download

 • Nghiên cứu này phát triển và xác nhận thang đo để đo lường lợi ích tinh thần cảm nhận của khách hàng khi họ mua hàng trên các trang thương mại điện tử tại Việt Nam. Nghiên cứu dựa trên các lý thuyết về hành vi dự định, lý thuyết sự tự quyết, mô hình chấp nhận công nghệ, thuyết học tập và kiến tạo, học thuyết riêng tư và lý thuyết hiệu ứng truyền thông thuyết phục. Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp được áp dụng với phương pháp định tính (khảo sát chuyên gia, thảo luận nhóm) và phương pháp định lượng (khảo sát bằng bảng câu hỏi với 917 đáp viên).

  pdf15p hanh_tv23 27-03-2019 58 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 917
p_strCode=quyetdinh917

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2