intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 989

Xem 1-10 trên 10 kết quả Quyết định 989
 • Quyết định 989/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  pdf4p kimoanh13 29-03-2014 41 1   Download

 • Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

  pdf102p buitubt 05-03-2014 30 0   Download

 • Quyết định số 989/2019/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục gồm thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

  doc8p thuyanlac000 04-11-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 989/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn II) huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

  pdf9p lawttnh23 19-11-2009 40 3   Download

 • Quyết định số: 67/QĐ-ĐHKTKTCN ban hành quy định về việc tổ chức và hoạt động của Website Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; căn cứ quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;...

  pdf0p thangmuabuon123 10-03-2016 30 3   Download

 • Quyết định số 989/QĐ-TTg về việc thành lập trường đại học Phan Châu Trinh do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc5 24-11-2009 46 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p cavienchien5k 19-07-2010 75 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf96p nuockhoangchanh 29-12-2011 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TUYẾN HÀNH LANG KINH TẾ LẠNG SƠN - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH ĐẾN 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf14p coolandclean 22-05-2012 49 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI NGHIỆP VỤ THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 36 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 989
p_strCode=quyetdinh989

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2