intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định hội đồng quản trị

Xem 1-20 trên 985 kết quả Quyết định hội đồng quản trị
 • Vượt qua khủng hoảng: Cẩm nang dành cho Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là Cẩm nang) là một sản phẩm của chương trình chung về đối phó với khủng hoảng của IFC. Nội dung của cuốn Cẩm nang được dựa trên những nghiên cứu về mặt lý thuyết trong lịch sử và kinh nghiệm thực tế của các tác giả. Bên cạnh đó là các thông tin về thực tiễn quản lý khủng hoảng của các công ty tại các thị trường mới nổi có được từ các cuộc hội thảo đào tạo được tổ chức ở hơn 10 nước tại Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi, Trung Á và Đông Á.

  pdf114p angicungduoc2 26-12-2019 32 4   Download

 • Điều 1: Quyết định tách bảng lương cũ thành hai bảng lương mới, với đơn vị tính là VNĐ (đồng Việt Nam) và USD (đồng đô la Mỹ) Các vị trí từ Manager trở lên đơn vị tính lương là đồng đô la Mỹ. Các vị trí còn lại: đơn vị tính lương là đồng Việt Nam Hai bảng lương chi tiết được đính kèm là một phần không thể tách rời của quyết định này.

  pdf3p thuyha 24-06-2009 834 299   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu quyết định thay đổi của Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần.

  doc1p l_m_ch77 31-08-2010 573 92   Download

 • Quyết định 45/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

  doc16p trongthuy 18-08-2009 231 21   Download

 • Lĩnh vực thống kê: phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố

  pdf6p meoconbunngu 27-01-2011 99 9   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:...

  pdf4p suunyy 23-11-2010 106 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo xếp loại hội đồng quản trị, ban giám đốc', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p titihaudau 12-06-2011 83 4   Download

 • Tiêu Ban đầu tư là một Bộ phận chuyên môn trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XYZ, do Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định thành lập, với chức năng chủ yếu là xem xét các dự án đầu tư do Ban Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị, qua đó có ý kiến tham mưu, tư vấn thích hợp cho Hội đồng quản trị trước khi Hội đồng quản trị đưa ra các quyết định cần thiết về dự án đầu tư có liên quan....

  doc5p hkquoc 12-08-2010 324 149   Download

 • Điều 1. Phạm vi áp dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm quy định tại Nghị định này, bao gồm: 1. Công ty nhà nước: - Tổng công ty nhà nước; - Công ty nhà nước độc lập. 2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập. Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty. Điều 2. Đối tượng áp dụng: 1. Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị;...

  pdf5p tuongvan 20-07-2009 602 99   Download

 • Quản trị công ty là hệ thống được xây dựng để điều khiển và kiểm soát các doanh nghiệp. Cấu trúc quản trị công ty chỉ ra cách thức phân phối quyền và trách nhiệm trong số những thành phần khác nhau có liên quan tới công ty cổ phần như Hội đồng quản trị, Giám đốc, cổ đông, và những chủ thể khác có liên quan. Quản trị công ty cũng giải thích rõ qui tắc và thủ tục để ra các quyết định liên quan tới vận hành công ty....

  doc44p mikeolx 03-01-2011 359 130   Download

 • 11 tố chất của nhà quản trị Khó có thể đưa ra định nghĩa về một người lãnh đạo tài ba tốt hơn David Glass, Chủ tịch hội đồng quản trị (CEO – Chief Executive Officer) của Wal-Mart. 1. Có tầm nhìn xa và phải có khả năng kết nối tầm nhìn đó với những ý tưởng. Họ phải có cách tiếp cận kiểu: Tôi có một niềm mong mỏi (nguyên văn: I have dream) để khích lệ mọi người. Và họ phải được hoàn toàn tin tưởng. 2. Phải biết khai thác những người không tuân theo quy tắc của...

  pdf2p angel_ko_co_canh 20-08-2010 222 67   Download

 • Có rất nhiều công ty gia đình thành công và lọt vào Fortune 500. Tuy nhiên, theo số liệu điều tra, đại đa số (95%) các công ty gia đình đã suy giảm mạnh sau thế hệ thứ ba. Bí quyết của 5% doanh nghiệp thành công còn lại là gì? Câu trả lời là “hệ thống quản trị công ty tốt”. Công ty gia đình là công ty trong đó các thành viên trong một gia đình nắm mức sở hữu đủ để quyết định cơ cấu thành viên hội đồng quản trị. Thông thường, ở công ty gia đình,...

  pdf7p butanyc 20-08-2010 170 42   Download

 • Chương 10: Trả công lao động • Kỹ năng:- Yêu cầu lao động trí óc; Mức độ phức tạp của công việc; Các phẩm chất cá nhân cần thiết; Khả năng ra quyết định, Kỹ năng quản trị; Các kiến thức xã hội cần thiết cho công việc... • Trách nhiệm về các vấn đề: Tiền bạc; Sự trung thành; Ra quyết định; Kiểm soát công việc; Quan hệ với cộng đồng; Chất lượng công việc; Tài sản doanh nghiệp; Sự bí mật về thông tin; Xây dựng chính sách… ...

  pdf21p iiduongii5 16-04-2011 122 32   Download

 • Bắt đầu là một kế toán viên, sau 38 năm làm việc tận tuỵ, Alfred J. Verrecchia hiện là tân Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hasbro - công ty sản xuất đồ chơi và trò chơi lớn thứ 2 của Mỹ. Phương trâm kinh doanh của ông là đầu tư tập trung, cắt giảm chi phí và thưởng phạt rất rõ ràng. Ông cũng đã có những quyết định đặt công ty vào hoàn cảnh khó khăn, đôi khi là những quyết định đau đớn cho công ty gia đình này. Ông đã từng nói: “Tôi có lẽ......

  doc0p honeyoop 03-03-2009 183 24   Download

 • Quản trị công ty tốt là yếu tố quyết định thành công dài hạn của các công ty gia đình. Kinh nghiệm các công ty gia đình thành công ở trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy ở các công ty này có sự tách biệt rõ ràng giữa quyền sở hữu và quyền điều hành, thừa nhận vai trò của một hội đồng quản trị độc lập và xác định rõ ràng trách nhiệm của chủ sở hữu với hội đồng quản trị...

  pdf9p meouanbanh 06-09-2010 115 19   Download

 • Quyết định 31/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

  doc5p trongthuy 18-08-2009 203 18   Download

 • Quyết định 614/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf17p lawktkt3 25-10-2009 116 14   Download

 • Quyết định 457/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

  pdf2p mychau 18-08-2009 226 12   Download

 • Đây là những người có khả năng đưa ra ý kiến độc lập và khách quan tại mọi thời điểm, không chịu sự tác động chi phối đến các quyết định hoặc xung đột lợi ích. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là chìa khóa giải quyết xung đột lợi ích giữa cổ đông lớn và cổ đông nhỏ. Bởi thành viên Hội đồng quản trị độc lập tạo được đối trọng với các cổ đông lớn ở Hội đồng quản trị, bảo vệ lợi ích chung cũng như cổ đông nhỏ, họ mang đến góc nhìn từ...

  pdf4p bibocumi15 15-11-2012 63 12   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì hoạt động kinh doanh được xem là rất quan trọng và đầy rủi ro, muốn đảm bảo cho hoạt động diễn ra theo hướng làm chủ thì đòi hỏi nhà quản trị phải ra quyết định đúng và chính xác. Muốn vậy cần có đủ thông tin, đòi hỏi nhà quản trị cần phải phân tích đúng và kĩ truớc khi ra quyết định. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo đề tài "Công tác dự đoán thông tin và ra quyết định cho công tác quản lý của công ty". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc48p clackpy 26-10-2015 69 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định hội đồng quản trị
p_strCode=quyetdinhhoidongquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2