Quyết định số 114

Xem 1-20 trên 60 kết quả Quyết định số 114
 • Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

  pdf33p lawbmhc8 24-11-2009 156 58   Download

 • Quyết định số 114-TTg về việc mở rộng thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawtm10 22-11-2009 54 8   Download

 • Quyết định số 114/2003/QĐ-BCN Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp Bộ Công Nghiệp ban hành

  pdf3p lawbmhc6 24-11-2009 70 8   Download

 • Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf9p duongyenngoc 23-10-2009 74 7   Download

 • Quyết định số 114/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf9p lawttyt6 30-11-2009 48 6   Download

 • Quyết định số 114/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II (Phần Quy hoạch sử dụng đất và Giao thông)tỷ lệ 1/500 Địa điểm: Các phường Xuân La, Phú Thượng-Quận Tây Hồ và các xã Đông Ngạc, Xuân Đỉnh - Huyện Từ Liêm, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf10p lawdt4 02-12-2009 65 6   Download

 • Quyết định số 114/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định công tác quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

  pdf11p truongvekien 10-10-2009 85 5   Download

 • Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình nhà ở (giai đoạn 2006 - 2010) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawbds4 06-11-2009 53 5   Download

 • Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf4p lawttnh15 13-11-2009 42 5   Download

 • Quyết định số 114-CT về việc bán các loại vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf2p lawttyt12 30-11-2009 35 5   Download

 • Quyết định số 114/1999/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 10 tcn 383-99 đến 10 TCN 385-99 do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  pdf11p lawtm9 29-10-2009 44 4   Download

 • Quyết định số 114/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ của Hội Phẫu thuật chỉnh hình trẻ em Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf8p lawvhxh9 19-11-2009 38 4   Download

 • Quyết định số 114-TTg về những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và bài trừ tệ tham nhũng và buôn lậu doThủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawtm11 22-11-2009 41 4   Download

 • Quyết định số 114/2002/QĐ-UB về việc một số điều kiện và chỉ tiêu kinh tế-tài chính để chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội), đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawgtvt7 26-11-2009 33 4   Download

 • Quyết định số 114/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawqds3 09-12-2009 52 4   Download

 • Quyết định số 114/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

  pdf2p lawbds3 06-11-2009 46 3   Download

 • Quyết định số 114/2008/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawttnh15 13-11-2009 27 3   Download

 • Quyết định số 114/2003/QĐ-UB về thành lập Ban Tôn giáo quận-huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawvhxh13 19-11-2009 28 3   Download

 • Quyết định số 114/2002/QĐ-UB việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawvhxh14 19-11-2009 40 3   Download

 • Quyết định số 114/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc giao nhiệm vụ chỉ đạo xoá bỏ, thay thế cây thuốc phiện do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawvhxh15 19-11-2009 55 3   Download

Đồng bộ tài khoản