intTypePromotion=3

Quyết định số 327

Xem 1-16 trên 16 kết quả Quyết định số 327
 • Quyết định số 327-CT về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

  pdf6p lawbds8 22-11-2009 145 29   Download

 • Quyết định số 327/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt8 02-12-2009 82 1   Download

 • Quyết định số: 327/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p ngochuyen2345 23-10-2015 29 1   Download

 • Quyết định số 556/TTg về chương trình quốc gia về tạo mới và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 327/CT ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  pdf7p lawbmhc8 24-11-2009 74 15   Download

 • Quyết định số 01/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 327 : 2004 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển" do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf9p lawbmhc8 24-11-2009 66 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 04 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ, ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 137 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf3p vuonnhomini 01-02-2013 32 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004; Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại T...

  pdf8p luatsuminhtri 19-06-2013 46 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ các Nghị định:

  pdf30p luatsuminhtri 25-06-2013 28 1   Download

 • Thông tư số 7-LĐTBXH về việc hướng dẫn về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình đi xây dựng các vùng kinh tế mới theo Quyết định số 327-CT ngày 15-09-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Bộ Lao động, thương binh và Xã hội ban hành

  pdf4p lawvhxh17 19-11-2009 41 4   Download

 • Quyết định số 2365/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1996 cho các chủ dự án 327 và 773 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdt12 02-12-2009 44 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 10-TT/LB về thực hiện Quyết định số 556/TTg ngày 12/9/95 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 327/CT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp ban hành

  pdf9p lawdt12 02-12-2009 71 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf2p thanlorax 17-04-2013 28 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ các Nghị định: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

  pdf31p luatsuminhtri 19-06-2013 22 2   Download

 • CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 327/TCHQ-KTTT NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2007 VỀ VIỆC HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 78/2006/QĐ-BTC

  doc1p thanhdong000 07-10-2009 133 7   Download

 • Công văn 327/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hiệu lực thi hành Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC

  pdf1p dohuong 14-08-2009 34 2   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 11:2011/BGTVT VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC National technical regulation on safety for trailer and semi-trailer Lời nói đầu QCVN 11 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011.

  pdf10p waduroi 15-11-2012 81 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 327
p_strCode=quyetdinhso327

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản