intTypePromotion=3

Quyết định số 3412

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quyết định số 3412
 • Quyết định số 3412/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawttnh4 11-11-2009 52 2   Download

 • Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Qũy gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...

  pdf4p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 3412/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

  doc8p trangan_123 03-03-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 3412/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020.

  doc9p trangan_123 03-03-2018 9 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 4225/2011/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ ĐẠT GIẢI BÁO CHÍ TRẦN MAI NINH VÀ GIẢI VĂN HỌC LÊ THÁNH TÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 27 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
676 lượt tải

p_strKeyword=Quyết định số 3412
p_strCode=quyetdinhso3412

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản