Quyết định số 729

Xem 1-11 trên 11 kết quả Quyết định số 729
 • Quyết định số 729/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf2p truongbachi 23-10-2009 50 4   Download

 • Quyết định số 729/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế về tổ chức quản lý hoạt động của xe ôtô vận tải hành khách theo phương thức hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf9p lawdvpl2 10-11-2009 48 4   Download

 • Quyết định số 729/QĐ-STC về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách do Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p lawttnh18 19-11-2009 83 4   Download

 • Quyết định số 729/2006/QĐ-UBND-BN về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf3p lawdt3 02-12-2009 54 4   Download

 • Quyết định số 729/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh22 19-11-2009 51 3   Download

 • Quyết định số 729/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế về tổ chức quản lý hoạt động của xe ôtô vận tải hành khách theo phương thức hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 50 2   Download

 • Quyết định phê duyệt số 729 của Thủ tướng chính phủ cho kế hoạch cấp nước đến năm 2025 ở thành phố Hồ Chí Minh. Decision No. 729 of Prime Minister on Approval of Water Supply Planning till 2025 for Ho Chi Minh city

  doc9p sweetietruong 11-09-2012 72 4   Download

 • Công văn 729/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn

  doc4p hoangchau 19-08-2009 120 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN “SẢN XUẤT GIỐNG LÚA LAI TẠI HUYỆN EAKA VÀ HUYỆN KRÔNGPĂK, TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2011-2015” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf13p coolandclean 23-05-2012 34 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p ngu_mieu 23-10-2012 26 2   Download

 • Yêu cầu về chất lượng Chất lượng lỗ cọc là một trong các yếu tố có ý nghĩa quyết định chất lượng cọc. Công việc khoan và dọn lỗ cọc, sau đó là cách giữ thành vách lỗ cọc là những công đoạn quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng lỗ cọc tốt hay xấu. Các chỉ tiêu về chất lượng lỗ cọc gồm vị trí, kích thước hình học, độ nghiêng lệch, tình trạng thành vách và lớp cặn lắng ở đáy lỗ. Trong bảng 729.

  pdf13p minhloi7733 04-09-2010 180 119   Download

Đồng bộ tài khoản