intTypePromotion=3

Quyết định số 966

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quyết định số 966
 • Quyết định số 966/QĐ-UBTDTT-TTII của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật Cầu lông Quốc tế

  pdf19p lawttyt8 30-11-2009 115 22   Download

 • Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawtm10 22-11-2009 54 4   Download

 • Quyết định số 966/QĐ-TTg về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004-2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh5 12-11-2009 66 2   Download

 • Quyết định số 966/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc1p bachma49 06-01-2018 16 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “KHUNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THIỂU SỐ” DỰ ÁN “QUẢN LÝ THIÊN TAI” VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB). BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p socoladaungot 13-07-2012 73 4   Download

 • Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

  pdf48p buitubt 06-03-2014 43 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
674 lượt tải

p_strKeyword=Quyết định số 966
p_strCode=quyetdinhso966

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản