intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định Sở giáo dục

Xem 1-20 trên 3817 kết quả Quyết định Sở giáo dục
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf32p socoladaungot 13-07-2012 80 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf24p socoladaungot 13-07-2012 61 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf21p socoladaungot 13-07-2012 82 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  pdf3p kuckucucu 16-05-2012 62 5   Download

 • Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 165/QĐ-UBND.

  pdf3p minhquanmq 27-03-2014 43 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 17, QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1831/2009/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

  pdf4p meoconbatbuom 26-05-2011 88 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 65/qđ-xphc', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p chuon-chuon 18-01-2012 75 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2445/QĐ-BGTVT NGÀY 24/8/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf3p denlongbaycao 26-10-2011 54 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 64/qđ-xphc', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p chuon-chuon 18-01-2012 50 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG CẤP HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM THÀNH CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p denlongbaycao 26-10-2011 39 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 6174/qđ-ubnd', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p chuon-chuon 18-01-2012 57 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf7p mitthai 24-05-2012 46 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p hoa_kimngan 01-09-2011 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf3p chuon-chuon 18-01-2012 65 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf15p oggianoel 09-01-2013 30 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 125/2005/QĐ-UBND NGÀY 20/10/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BÙ ĐỐP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p thanlorax 15-04-2013 50 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2009/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p buomgiay 09-12-2011 64 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 48 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p oggianoel 09-01-2013 26 2   Download

 • Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND 2013 về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế của một của thuộc thẩm quyền giải quyết của sở giáo dục đào tạo tỉnh Phú Thọ.

  pdf6p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định Sở giáo dục
p_strCode=quyetdinhsogiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2