Rac features

Xem 1-3 trên 3 kết quả Rac features
  • Pro Oracle Database 11g RAC on Linux provides full-life-cycle guidance on implementing Oracle Real Application Clusters in a Linux environment. Real Application Clusters, commonly abbreviated as RAC, is Oracle's industry-leading architecture for scalable and fault-tolerant databases. RAC allows you to scale up and down by simply adding and subtracting inexpensive Linux servers. Redundancy provided by those multiple, inexpensive servers is the basis for the failover and other fault-tolerance features that RAC provides. ...

    pdf830p hoa_can 29-01-2013 59 14   Download

  • . Chơi rời rạc Animation-một hình động bằng cách thiết lập một tài sản của các phần tử mục tiêu cho một chuỗi các giá trị. . Suy Animation-Chơi một hình động bằng cách thay đổi một tài sản dần dần giữa một loạt các giá trị được đại diện bởi startValue và endValue. .

    pdf10p yukogaru11 30-11-2010 38 4   Download

  • Bộ lọc thư rác làm việc bằng cách chặn e-mail. Các bộ lọc thư rác quét gửi đến e-mail thông báo cho các thư rác và chuyển tiếp các tin nhắn không phải thư rác đến máy chủ e-mail nội bộ. Bộ lọc thư rác làm việc bằng cách phát hiện từ chữ ký và ghi họ thống kê bị không có khả năng để phân biệt thư hợp pháp mà có vẻ như

    pdf58p kimku8 28-10-2011 25 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản