Radio 2.0

Xem 1-14 trên 14 kết quả Radio 2.0
 • Radio was born from the convergence of many inventions and technologies more than a hundred years ago. To make sense of the current media changes it pays to study the lessons of history. The same trends reoccur with the convergence of old and new media and technology in the digital domain as they did in the past. Those who understand them will make good decisions about the future.

  pdf384p taurus23 02-08-2012 37 11   Download

 • Radio sẽ thu được 2 băng sóng: AM và FM Băng sóng AM: 535 khz - 1605 khz. Băng sóng FM: 88 Mhz -108 Mhz. 1. Băng sóng AM: Cấu tạo các tầng của máy. a. Anten đầu vào: Anten đầu vào làm việc trộn dải tần 0,5 Mhz - 1,6 Mhz gồm 2 cuộn dây quấn treân lõi Peỉt. Cuộn thứ cấp bên trái mắc song song với tụ xoay C1 tạo thành một khung cộng hưởng song song LC, nhờ đó tụ xoay C1 nên ta có thể thay đổi tần số cộng hưởng theo quy luật....

  pdf8p kentit 20-08-2010 201 82   Download

 • linh hoạt trong hai địa điểm cụ thể: • Trong mẫu selectLocationType-input.jsp, để làm cho một danh sách các nút radio theo chiều dọc bên dưới mỗi khác, hơn là theo chiều ngang bên cạnh mỗi khác • Trong selectContestants-input.jsp mẫu, để làm cho một danh sách các hộp kiểm tra theo chiều dọc

  pdf36p kimku13 24-10-2011 45 5   Download

 • Một nút radio là một vòng tròn xuất hiện cùng với văn bản và phải tồn tại trong một tập hợp các nút radio. Chỉ có một nút radio trong các thiết lập có thể được lựa chọn. Các văn bản, chẳng hạn như Nam hoặc Nữ, có thể được lựa chọn

  pdf28p lovecafe4 18-10-2011 19 3   Download

 • bởi một người truy cập vào trang web của bạn. Vòng tròn tối khi khách truy cập chọn nút radio, nếu không, vòng tròn không phải là tối tăm. Nút radio có liên quan được tổ chức thành một nhóm. Chỉ có một nút radio trong nhóm có thể được lựa chọn.

  pdf28p lovecafe4 18-10-2011 30 3   Download

 • Khi một người truy cập chọn một nút radio, các vòng tròn liên kết với nút radio là tối tăm và vòng tròn cho phần còn lại của các nút radio trong nhóm còn lại sáng sủa hơn, cho thấy họ là không được chọn. Ví dụ, chúng ta có thể chèn hai nút radio trên Nam-hình thức và Nữ,

  pdf28p lovecafe4 18-10-2011 27 3   Download

 • Bluetooth Bluetooth không chỉ được dùng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị di động và kết nối tai nghe với điện thoại mà còn xuất hiện trong một loạt thiết bị khác nhau như máy ảnh số, laptop, PC và đầu máy chơi game. Chip Bluetooth sử dụng tín hiệu sóng radio để truyền dữ liệu trong phạm vi hẹp, thường là khoảng 30 mét. Bluetooth 2.

  pdf3p bibocumi27 17-01-2013 53 11   Download

 • Mass media still accounts for the bulk of ad spending: television (44.1 percent), magazines (21.1 percent), newspapers (17.2 percent), radio (7.0 percent), and outdoor (2.6 percent). The internet accounts for 8 percent. Internet advertising has grown each year, while allocations to other media categories have consistently declined. The internet accounts for 20 percent of consumer media consumption. Given the current allocation of 8 percent of ad spending, continued growth in online advertising is practically a certainty. Online advertising (Web 1.

  pdf49p lenh_hoi_xung 21-02-2013 20 3   Download

 • IOS Test Experience Ericsson MSC (china IOS v4.0): Chengdu, China Unicom - Performed at China Unicom’s CDMA 1 facility in Chengdu (12/2001 & 2/2002) Telos MSC (A1/A2): S.Dakota, Monet, USA - Commercial Service, since 2001. - Migrate to 1xEV-DO (9/2002) NEC MSC (IOS v4.0): Brazil - Completed IOS test (2001~2002) 4. Completed IOS v 2.4 Test with: Alcatel, Nortel Networks, Telos. 5. Completed R-P Interface Test with: Cisco, Ericsson.

  ppt96p mvthtbtn 15-09-2013 12 1   Download

 • ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WINDOW ****************************************************** Bài 1: IDC_RADIO_CONG Chọn Group Group Box chọn Tab stop IDC_EDIT_A IDC_EDIT_B IDC_STATIC_KETQUA UpdateData (false); } Bài 2: IDC_BUTTON_NHAP chọn BN_CLICKED IDC_EDIT_NHAP IDC_LIST 1 IDC_BUTTON_PHAI chọn BN_CLICKED IDC_BUTTON_TRAI chọn BN_CLICKED IDC_LIST2 Radio Button IDC_BUTTON_TINH chọn BN_CLICKED void CBai1_1Dlg::OnButtonTinh() { UpdateData (true); float kq; switch (m_pheptinh) { case 0: kq=m_a + m_b; case 1: kq=m_a - m_b; case 2: kq=m_a * m_b; case 3...

  pdf16p woalong 18-03-2010 723 311   Download

 • Question I. Vòng tròn chữ cái A, B, C hoặc D thay cho từ em cho là đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây (1.0 điểm) 1. She ………………. to the radio in the morning. A. listens B. watches C. listen D. sees 2. My friend ………………. English on Monday and Friday. A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have 3. I am ……….., so I don’t want to eat any more. A. hungry B. thirsty C. full D. small

  doc6p ledinhlong99 26-02-2011 1317 278   Download

 • (1) và (2) có dạng giống nhau, được gọi là phương trình sóng không có vế phải, hay là phương trình d’Alembert. Gọi j là trường vô hướng đại diện cho một trong các thành phần của điện trường hoặc từ trường, thì j thỏa phương trình sóng vô hướng: D j moe o = 0.ng . Phá ung thư gan bằng sóng radio. Sóng radio điều trị rối loạn nhịp tim.

  ppt26p kakaducsy 15-05-2013 169 60   Download

 • Chuyển mạch antenna : Antenna radar đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ: phát và thu sóng radio. Theo nguyên lý, thời gian phát xung (rồi nghỉ để thu xung phản xạ trở về, sau đó phát xung tiếp theo) rất ngắn, khoảng 0.01 ÷ 3 s. Máy phát phát năng lượng rất lớn, máy thu lại có độ nhạy cao, do đó phải ngắt máy thu khi máy phát phát để bảo vệ máy thu. Ngược lại khi máy thu thu sóng, do sóng phản xạ về có năng lượng nhỏ, Để đảm bảo toàn bộ năng lượng về...

  pdf5p artemis07 15-09-2011 86 34   Download

 • 10.2.3 Mạch dao động Colpitts: Ta xem mạch dùng JFET So sánh với mạch tổng quát: Z1= C1; Z2 = C2; Z3 = L1; C3: tụ liên lạc ngỏ vào làm cách ly điện thế phân cực. L2: cuộn chận cao tần (Radio-frequency choke) có nội trở không đáng kể nhưng có cảm kháng rất lớn ở tần số dao động, dùng cách ly tín hiệu dao động với nguồn cấp điện. Tại tần số cộng hưởng: Z1 + Z2 + Z3 = 0

  pdf5p poseidon06 01-08-2011 115 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản