Recording

Xem 1-20 trên 2209 kết quả Recording
 • Khóa Hàm Thụ Visual Basic 6.0 Chương Mười Ba - Cơ sở dữ liệu (Database) Table, Record và Field Nói đến cơ sở dữ liệu, ta lập tức nghĩ đến SQLServer, Access hay Oracle .v.v., những nơi chứa rất nhiều dữ liệu để ta có thể lưu trữ hay lấy chúng ra một cách tiện lợi và nhanh chóng.

  pdf13p nuoiheocuoivo 04-05-2010 270 139   Download

 • Donar MP3 Recorder là một tiện ích đơn giản và dễ sử dụng, chương trình cho phép lưu lại âm thanh được tạo ra từ bất kỳ chương trình, ứng dụng nghe nhạc xem phim online hay offline theo thời gian thực. Đây là một cách dễ dàng và đáng tin cậy để bạn ghi lại bất kỳ âm thanh hay giọng nói từ microphone, internet streaming audio, hoặc âm nhạc được chơi bằng các công cụ nghe nhạc như Winamp, Windows Media Player, Quick Time, Real Player, Flash, trò chơi …...

  doc2p vantien2268 05-07-2010 290 23   Download

 • The book “Holograms –Recording Materials and Applications” comprises five sections. The first section has eight chapters on holographic recording materials including ionic liquids in photopolymerisable materials (Chapter 1), Norland optical adhesive 65® as holographic material (Chapter 2), porous glass and polymer nanocomposite (Chapter 3), amorphous chalcogenide films (Chaper 4), azo-dye containing materials (Chapter 5 and 6) and photochromic materials (Chapter 7 and 8). The remaining four sections are dedicated to a variety of holographic applications....

  pdf268p cucdai_1 14-10-2012 23 9   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 13 - Kiểu dữ liệu có cấu trúc - Kiểu bản ghi (Record) nêu lên cách sử dụng Record; mảng các bảng ghi và một số nội dung khác. Đặc biệt, với những bài tập được đưa ra ở cuối bài sẽ giúp cho các bạn củng cố kiến thức này một cách tốt hơn.

  pdf15p cocacola_10 07-12-2015 49 7   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.7 Counting Records in a DataReader Problem You want to determine how many records there are in a DataReader. Solution Use one of the following three techniques

  pdf4p luvpro 04-08-2010 65 5   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 4.6 Adding Records with a GUID Primary Key Problem You want to add records to a DataTable that uses a GUID as its primary key and has related child records. Solution Use the DataTable.RowChanging event handler.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 65 5   Download

 • Donar MP3 Recorder là một tiện ích đơn giản và dễ sử dụng, chương trình cho phép lưu lại âm thanh được tạo ra từ bất kỳ chương trình, ứng dụng nghe nhạc hay xem phim nào

  doc2p vantien2268 12-04-2011 72 5   Download

 • BusinessWeek and Architectural Record magazines have announced the winners of their 11th annual "Good Design is Good Business" international competition. This awards program honors innovative architecture that demonstrates exemplary design, while helping clients achieve their business goals. Six projects from around the globe received the 2008 award.

  pdf107p htphau1 22-09-2014 24 5   Download

 • 15.2. Recording Sound If you hope to record new sounds, you need amicrophone. Your microphone situation depends on the kind of Mac you have:

  pdf3p kisiheo 26-07-2010 47 4   Download

 • 3,4 Filter và Phân loại Records Sử dụng đối tượng DataView Sau khi dữ liệu của bạn được nạp vào bảng dữ liệu, có thể bạn sẽ muốn có thể xem dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các bộ lọc khác nhau và sắp xếp đơn đặt hàng. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng đối tượng DataView.

  pdf7p luvpro 06-08-2010 60 4   Download

 • This report documents the medical record abstraction form and guidelines for appropriateness of hysterectomy used in the HMO Quality of Care Consortium study of this procedure. The abstraction form was designed to follow the format of a medical record so that abstraction would be both accurate and efficient. For each item or group of items, the section of the medical record that was to serve as th.....

  pdf0p anhnangmuahe2013 15-03-2013 23 4   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 10.5 Counting Records Problem You want to determine how many rows that meet certain criteria are in a table. Solution Use the ExecuteScalar( ) method of the Command object to determine the number of records in the table.

  pdf2p luvpro 04-08-2010 39 3   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.11 Testing for No Records Problem You need to determine whether any records were returned from a query that you just executed. Solution Use the DataRowCollection.Count property, the DataReader.HasRows property, or the DataReader.Read( ) method.

  pdf2p luvpro 04-08-2010 55 3   Download

 • 1,5 Thêm và Xóa Records Sử dụng Bound Controls Bên cạnh đó dữ liệu chỉnh sửa, bổ sung thêm hồ sơ mới và xoá các bản ghi trong bảng là các tính năng rõ ràng là quan trọng.

  pdf5p luvpro 06-08-2010 64 3   Download

 • Lấy Unique Records Sử dụng Chỉ có một Chọn Query tôi cần phải tìm ra khách hàng có hóa đơn. Vấn đề là khi tôi tham gia Khách hàng với các bảng đơn đặt hàng, tôi nhận được các khách hàng được liệt kê cho mỗi lệnh.

  pdf6p luvpro 06-08-2010 41 3   Download

 • Tham khảo sách 'holograms – recording materials and applications_2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p cucdai_1 14-10-2012 30 3   Download

 • 6,4 Tìm Records trong một Bảng Nếu không có mục tương ứng trong một Related Bảng Tôi có một tình hình mà tôi cần tìm mà khách hàng không có hoá đơn.

  pdf5p luvpro 06-08-2010 36 2   Download

 • Xác định vị trí Records với các đối tượng DataTable Sử dụng đối tượng DataTable, bạn có thể sử dụng đối tượng kia được gọi là các đối tượng DataRow cho phép bạn xác định vị trí một hàng cụ thể trong bảng dữ liệu. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn người dùng hiện tại của bạn với một cơ chế tìm kiếm các hình thức của bạn

  pdf5p luvpro 06-08-2010 40 2   Download

 • We will demonstrate the ModelTalker Voice Recorder (MT Voice Recorder) – an interface system that lets individuals record and bank a speech database for the creation of a synthetic voice. The system guides users through an automatic calibration process that sets pitch, amplitude, and silence. The system then prompts users with both visual (text-based) and auditory prompts. Each recording is screened for pitch, amplitude and pronunciation and users are given immediate feedback on the acceptability of each recording. ...

  pdf4p hongphan_1 15-04-2013 25 1   Download

 • Chapter 1 - An introduction to electronic health records. Chapter 1 content: Brief history of electronic health records (EHRs), history of standards development for the EHR and nursing’s role in their development, certification bodies for the EHR, benefits of the EHR, government involvement in the EHR, role of nursing informatics in healthcare.

  ppt26p tangtuy12 20-05-2016 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản