Red hat linux

Xem 1-20 trên 151 kết quả Red hat linux
 • Red Hat Linux là phần mềm hệ điều hành có hạt nhân Linux, được phát triển bởi Red Hat, Inc. Phiên bản 6.2 của hệ điều hành này được Red Hat công bố vào tháng Ba năm 2000. Phiên bản này có các phẩm chất ưu việt của một hệ điều hành mang hạt nhân Linux như tính ổn định cao, khả năng bảo mật - an ninh dữ liệu cực kỳ chặt chẽ, sự phong phú của các dịch vụ, đặc biệt là những dịch vụ hướng mạng / web, Red Hat Linux 6.2 còn có nhiều đặc trưng...

  pdf16p luavitradong 14-05-2010 308 135   Download

 • Ebook "Bảo mật và tối ưu trong Red Hat Linux" này sẽ trình bày cho các bạn làm thế nào để cài đặt và thiết lập một Red Hat Linux server, cùng những vấn đề bảo mật cần thiết và sự tối ưu hóa một Linux server ở mức cao. Nội dung ebook gồm 7 phần được chia làm 27 chương và 2 phụ lục.

  pdf716p muaxuan102 26-02-2013 151 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1621p chudu3c 27-02-2010 181 36   Download

 • Tham khảo sách 'red hat linux networking and system administration', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p ptng13 16-05-2012 86 26   Download

 • Linux Ideas and History, Linux Usage Basics, Running Commands and Getting Help, Browsing the Filesystem, Using the bash Shell,... As the main contents of the document "RH033 - Red Hat Linux Essentials". Invite you to consult. Hope content useful document serves the academic needs and research.

  pdf296p thetam263 28-03-2016 197 3   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn xây dựng các server trên red hat Linux 9 cung cấp cho các bạn những kiến thức nền tảng cơ bản về hệ điều hành Linux nói chung; một số thao tác thường sử dụng trên red hat Linux 9 (RH9); và đặc biệt là các bước chi tiết để tiến hành xây dựng các server trên RH9. Tài liệu này được chia thành 10 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1.

  pdf71p hanh_tv22 18-03-2019 13 1   Download

 • The screen includes a General Kernel Parameters text field that enables you to enter any special options that Red Hat Linux may need as it boots. Your need for special options depends on what hardware you have. The remainder of the Boot Loader Configuration screen gives you the option to select the disk partition from which you want to boot the PC. A table then lists the Linux partition and any other partitions that may contain another operating system. If your system has a Linux partition and a DOS partition (that actually has Windows 95/98 installed on it), the table...

  pdf30p kupload 10-12-2010 114 64   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p2)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 94 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p3)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 100 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux 5.1', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p le_kimhung 31-12-2010 133 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p4)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 68 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p5)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 66 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p11)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 62 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p6)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 71 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p7)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 81 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p8)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 57 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p9)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 59 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p10)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 69 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p12)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 67 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p13)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 64 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Red hat linux
p_strCode=redhatlinux

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản